Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 maart 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001021143 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Te begeven betrekking Bij het Rijksarchief - Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is een betrekking van wet De kandidaten moeten de volgende algemene toegangsvoorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001000129 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001000158 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 13 februari 2001 wordt aan de heer Jean Beulers de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Flémalle, provincie Luik, arrondissement Luik, verleend. type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001000174 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vertaling van de arresten van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001000180 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 27 december 2000 tot aanvulling van de wet van 26 juni 2000 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001000259 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 21 februari 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7 e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 en de wet van 4 mei 1999, wordt aan de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001000258 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 21 februari 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7 e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 en de wet van 4 mei 1999, wordt aan de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001000261 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 21 februari 2001, genomen krachtens het artikel 19, §1, 7e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 en de wet van 4 mei 1999, wordt aan de heer Willy (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001000263 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 21 februari 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7 e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 en de wet van 4 mei 1999, wordt aan de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001000262 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 21 februari 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 en de wet van 4 mei 1999, wordt aan de heer Rapha (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001000260 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 21 februari 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 en de wet van 4 mei 1999, wordt aan de heer J (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001000264 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 21 februari 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7 e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 en de wet van 4 mei 1999, wordt aan de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001000279 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7e lid van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 en de wet van 4 mei 1999, wordt aan Mevr. Sophie Jacqu (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001000282 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7e lid van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 en de wet van 4 mei 1999, wordt aan de heer Josep (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001000281 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7e lid van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 en de wet van 4 mei 1999, wordt aan de heer François B (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001000280 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7e lid van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 en de wet van 4 mei 1999, wordt aan de heer Roger Mata (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001000283 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7e lid van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 en de wet van 4 mei 1999, wordt aan de heer Paul Lovin (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001000285 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7e lid van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 en de wet van 4 mei 1999, wordt aan de heer Jean-Marie (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001000287 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7e lid van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 en de wet van 4 mei 1999, wordt aan de heer Paul De Va (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001000284 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7e lid van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 en de wet van 4 mei 1999, wordt aan de heer Léonce Lec (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001000286 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7e lid van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 en de wet van 4 mei 1999, wordt aan de heer Michel Del (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001007047 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Uittreden uit het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3348 van 25 januari 2001, houden op, wegens leeftijdsgrens, deel uit te maken van het reservekader, op 31 december 2000 : Landmacht Korps van de **** **** **** **** : ****, ****.; ****, ****.; ****, ****.; ****, ****. ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001007048 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3350 van 25 januari 2001, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren bekleedt, aange Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001009234 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 maart 2001 : - is Mevr. Marcotte, P., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, benoemd tot rechter in deze rechtbank; - is de heer Descamps, Ph., substituut-arbeids Bij koninklijk besluit van 6 maart 2001 is Mevr. De Proost, A., onderzoeksrechter in de rechtba(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001012131 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Vervanging van de ondervoorzitter van sommige paritaire comités Bij koninklijk besluit van 1 februari 2001, dat in werking treedt op 1 februari 2001 : wordt eervol ontslag uit zijn ambt van ondervoorzitter van het Paritair Comité voor de besc wordt eervol ontslag uit zijn ambt van ondervoorzitter van het Paritair Comité voor de textielverzo(...) type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001022141 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 15/01/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001022151 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapeuten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 15/01/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001022152 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Erkenningsraad voor kinesitherapeuten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/03/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001022178 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende opheffing van het slachtverbod voor sommige slachtdieren type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001031068 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opslaginstallaties Bij ministerieel besluit van 8 februari 2001, werd de cvba European Environment Consultants erkend als adviesbureau op het vlak van Opslaginstallaties voor een periode van vijftien jaar die loopt vanaf de datum van de kennisge De erkenning draagt het nummer AGR044. type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001031069 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kathodische bescherming Bij ministerieel besluit van 8 februari 2001, werd de cvba European Environment Consultants erkend als adviesbureau op het vlak van Kathodische bescherming voor een periode van vijftien jaar die loopt vanaf de da(...) De erkenning draagt het nummer AGR044. type ministerieel besluit prom. 13/12/2000 pub. 16/03/2001 numac 2001035270 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de subsidiëring van operaties en werken van een sociaal woonproject of een bijzonder woonproject

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001029102 bron ministerie van de franse gemeenschap Centre hospitalier universitaire de Liège. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2000, wordt de heer Benoît Dupret, quai de l'Ourthe 23, te 4130 Tilff, op 22 december 2000 benoemd tot lid van de raad v (...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001029118 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 januari 2001, in artikel 1, § 2, 3, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2000 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Dat besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. (...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001029127 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 25 september 1991 tot uitvoering van de artikelen 59, 60 en 61 van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het minimum aantal studenten bedoeld bij artikel 48quater, § 2, van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001029119 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 januari 2001, wordt de heer Frédéric de ROOS tot Voorzitter van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs benoemd, en worden de heren Bernard BAY en Pierre GUEBEN tot Onde Dat besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. (...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001029132 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 25 juni 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Programmacommissies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 3 april 2000 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de commissies voor de evaluatiemiddelen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/01/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001029136 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2000 tot benoeming van de leden van de Comités voor de Coördinatie van de Openbare Dienst voor Lectuurvoorziening

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001035208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de criteria van toekenning van onderhoudstoelagen aan centra of diensten voor revalidatie type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001035269 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende nadere regels met betrekking tot het toelatingsexamen voor de opleidingen van arts en tandarts

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001033008 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 22 januari 2001 worden volgende personen tot leden van de Raad van Bestuur van de « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung » benoemd als voorzitter : de heer Greimers, Werner; als vertegenwoordigers van de verenigingen, die de pe(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/01/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001027154 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief betreffende de installatie van de gemeentelijke adviescommissies voor ruimtelijke ordening

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001022117 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst der industrie-apothekers voorzien door artikel 11 van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen Zevende aanvulling van de lijst gepubliceerd in he Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document

type document prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001033007 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Aanwijzingen Bij besluit van de Minister-President van 17 januari 2001 worden volgende personen voor de periode van 1 januari 2001 tot 31 december 2002 tot leden van de sportcommissie van de Duitstalige Gemeenschap aangewezen : Voorzitter : K Leden : Jean-Marie Greven, Thommen 57C, Burg-Reuland; Fritz Goenen, Gerberstrasse 10, Sankt-V(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001000272 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001 wordt de heer Victor Albert benoemd tot burgemeester van de gemeente Engis, arrondissement Hoei, provincie Luik. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001022142 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 19 februari 2001 wordt Mevr. Teirlynck, Christiane, adjunct-adviseur bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, met ingang van 1 november 2000, via de vrijwillige mobiliteit, overge Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001021174 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Paleis voor Schone Kunsten van Brussel Vacante betrekking van directeur-generaal De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek en de Regeringscommissaris belast De Directeur-Generaal wordt voor een termijn van zes jaar door de Koning benoemd volgens de procedu(...)

document

type document prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001009212 bron ministerie van justitie Examens over de kennis van de Franse of van de Nederlandse taal voor kandidaten voor sommige ambten van griffier, adjunct-griffier, opsteller en beambte in een griffie. - Gewone zittijd van mei 2001 Het Ministerie van Justitie zal binnenkort ex Deze examens omvatten een mondeling en een schriftelijk gedeelte. Het mondeling gedeelte bestaat(...) type document prom. -- pub. 16/03/2001 numac 2001031102 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie Statutenwijziging. - Goedkeuring Bij beluit van 19 april 2000 wordt de beslissing van 27 januari 2000 waarbij de buitengewone algemene vergadering van de Brusselse Intercommunale voor(...) (...)
^