Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 april 2024

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/04/2024 pub. 08/05/2024 numac 2024003828 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot vaststelling van het vergunningsstelsel van de inrichtingen voor berging van radioactief afval type koninklijk besluit prom. 22/04/2024 pub. 14/05/2024 numac 2024004289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 maart 2010 betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen type koninklijk besluit prom. 22/04/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024004595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de economische sectoren en activiteiten op basis waarvan een politieverordening kan worden uitgevaardigd overeenkomstig artikel 119ter van de Nieuwe Gemeentewet type koninklijk besluit prom. 22/04/2024 pub. 21/05/2024 numac 2024004390 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1959 waarbij het verzoekschrift ingediend door het Verbond van de Cementnijverheid en strekkend tot het erkennen van het "Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek der Cementnijverheid" wordt ingewilligd en tot goedkeuring van zijn nieuwe statuten type koninklijk besluit prom. 22/04/2024 pub. 22/05/2024 numac 2024004387 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1959 waarbij het verzoekschrift der Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf tot erkenning van het Wetenschappelijk en technisch Centrum voor het Bouwbedrijf wordt ingewilligd en tot goedkeuring van zijn nieuwe statuten type koninklijk besluit prom. 22/04/2024 pub. 21/05/2024 numac 2024004385 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 december 1947, waarbij het verzoekschrift van de Belgische Federatie der Houtnijveraars, strekkend tot het erkennen van het technisch en wetenschappelijk Centrum der Hout- en aanverwante stoffen verwerkende nijverheid en het goedkeuren zijner statuten wordt ingewilligd en tot goedkeuring van zijn nieuwe statuten type koninklijk besluit prom. 22/04/2024 pub. 22/05/2024 numac 2024004393 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 23 april 1949 waarbij het verzoekschrift van de Federatie van de Ondernemingen der Metaalverwerkende Nijverheid, strekkend tot het erkennen van het Centrum voor het Wetenschappelijk en Technisch onderzoek der Metaalverwerkende Nijverheid, en het goedkeuren van zijn statuten wordt ingewilligd en tot goedkeuring van zijn nieuwe statuten type koninklijk besluit prom. 22/04/2024 pub. 23/05/2024 numac 2024004388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 26 mei 1948 waarbij het verzoekschrift van het Verbond der Keramische Nijverheid van België, strekkend tot het erkennen van het Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek der Belgische Keramische Nijverheid en het goedkeuren zijner statuten, wordt ingewilligd en tot goedkeuring van zijn nieuwe statuten type koninklijk besluit prom. 22/04/2024 pub. 23/05/2024 numac 2024004391 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 mei 1952 waarbij het verzoekschrift van het Verbond der Belgische Aannemers van Wegeniswerken strekkende tot het erkennen van het "Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw" en het goedkeuren van zijn statuten, wordt ingewilligd en tot goedkeuring van zijn nieuwe statuten type koninklijk besluit prom. 22/04/2024 pub. 24/05/2024 numac 2024004389 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 september 1975 tot inwilliging van het verzoekschrift ingediend door de Federatie van de Belgische Textielnijverheid, afgekort tot Febeltex, strekkende tot de erkenning van het "Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Belgische Textielnijverheid", afgekort tot Centexbel, en tot de goedkeuring van zijn statuten en tot goedkeuring van zijn nieuwe statuten

decreet

type decreet prom. 22/04/2024 pub. 08/05/2024 numac 2024202522 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 7 februari 2024 tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 19 maart 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en van de federale staat inzake het taxshelterstelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken en tot informatie-uitwisseling type decreet prom. 22/04/2024 pub. 10/05/2024 numac 2024202521 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te New Delhi op 9 maart 2017, tot wijziging van de Overeenkomst en het Protocol tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek India tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, beide ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type decreet prom. 22/04/2024 pub. 10/05/2024 numac 2024202517 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Doha op 6 november 2007, en houdende instemming met het Protocol, gedaan te Doha op 22 maart 2015, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Doha op 6 november 2007 type decreet prom. 22/04/2024 pub. 10/05/2024 numac 2024202519 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten, gedaan te Brussel op 17 november 2021 type decreet prom. 22/04/2024 pub. 10/05/2024 numac 2024202518 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Kinshasa op 16 juli 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Democratische Republiek Congo tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 23 mei 2007

overeenkomst

type overeenkomst prom. 22/04/2024 pub. 27/06/2024 numac 2024005378 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot vastlegging van het affichemodel voor het afficheren van de tarieven door de tandheelkundigen

erratum

type erratum prom. 22/04/2024 pub. 12/07/2024 numac 2024007041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het vergunningsstelsel van de inrichtingen voor berging van radioactief afval. - Erratum
^