Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 augustus 2023

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/08/2023 pub. 12/10/2023 numac 2023045860 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur van ontvangsten bij de Directie Coördinatie van de bouwplaatsen van de Algemene Directie Brussel Mobiliteit type ministerieel besluit prom. 28/08/2023 pub. 13/10/2023 numac 2023045864 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur van ontvangsten bij de Directie Coördinatie van de bouwplaatsen van de Algemene Directie Brussel Mobiliteit type ministerieel besluit prom. 28/08/2023 pub. 30/11/2023 numac 2023045009 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de wegcontroleurs van de Dienst Exploitatie en Vervoer van Brussel Mobiliteit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/08/2023 pub. 31/10/2023 numac 2023046533 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 8 juli 2021 betreffende het vrije vloot fietsdelen en tot wijziging van de artikelen 4 en 12 van het decreet van 1 april 2004 betreffende de plaatselijke mobiliteit en toegankelijkheid

erratum

type erratum prom. 28/08/2023 pub. 21/11/2023 numac 2023205908 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 8 juli 2021 betreffende het vrije vloot fietsdelen en tot wijziging van de artikelen 4 en 12 van het decreet van 1 april 2004 betreffende de plaatselijke mobiliteit en toegankelijkheid. - Erratum

document

type document prom. 28/08/2023 pub. 17/01/2024 numac 2023045210 bron ministerie van de franse gemeenschap Beslissing van de WBE-raad tot vaststelling van de ambtsgebieden van de PMS-centra georganiseerd door de Franse Gemeenschap voor het jaar 2023-2024
^