Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 augustus 2023

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/08/2023 pub. 04/09/2023 numac 2023044754 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2022 tot uitvoering van artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel type ministerieel besluit prom. 22/08/2023 pub. 06/12/2023 numac 2023047567 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de opleiding van bevoegde personeelsleden, van de adviseurs bestuurlijke vervolging en van de ambtenaren van de administratieve aanleg in het kader van de administratieve geldboetes inzake verkeersveiligheid
^