Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 augustus 2023

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/08/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044861 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de afgevaardigde van de minister van defensie bij de hoge raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 21/08/2023 pub. 13/11/2023 numac 2023045556 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité betreffende een externe mutatie in de graad van eerste attaché in de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/08/2023 pub. 19/01/2024 numac 2023046062 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap met betrekking tot de vaststelling van de lijst van de instanties die gemachtigd zijn om het verslag over de inschrijving van een leerling in het gespecialiseerd onderwijs uit te brengen tijdens het schooljaar 2023-2024
^