Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 augustus 2023

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/08/2023 pub. 24/10/2023 numac 2023044712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van een of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is ter versterking van de projecten "PAOP " en "PAOP-CRI (Projet d'Appui à l'Opérationnalisation de la Police républicaine - Volet gestion de crise)" en "PASPort (Projet d'appui au développement du secteur (para)portuaire)" in Benin

overeenkomst

type overeenkomst prom. 10/08/2023 pub. 29/11/2023 numac 2023045030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 10/08/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023045052 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

document

type document prom. 10/08/2023 pub. 03/11/2023 numac 2023044736 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van de Directeur-generaal van Brussel Huisvesting tot subdelegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor de herhuisvestingstoelagen type document prom. 10/08/2023 pub. 14/11/2023 numac 2023044739 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van de Directeur-generaal van Brussel Huisvesting tot subdelegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor huurtoelagen
^