Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 augustus 2023

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/08/2023 pub. 29/08/2023 numac 2023044593 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.267.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten type ministerieel besluit prom. 04/08/2023 pub. 16/01/2024 numac 2023044885 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2022 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge raad voor de studietoelagen
^