Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 maart 2023

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/03/2023 pub. 17/03/2023 numac 2023041021 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de verantwoording van sommige beroepskosten type koninklijk besluit prom. 13/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023200901 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de werking van de Kunstwerkcommissie, de criteria en de procedure voor de erkenning van de kunstenfederaties en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers type koninklijk besluit prom. 13/03/2023 pub. 25/09/2023 numac 2023042483 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw « RainbowHouse » voor de twaalf maanden van het begrotingsjaar 2023 in het kader van het federale plan 2021-2024 voor een LGBTQI+ friendly België type koninklijk besluit prom. 13/03/2023 pub. 13/11/2023 numac 2023030984 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023041138 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 maart 2023-2026 en van de Staatsbon op 10 jaar - 4 maart 2023-2033 type ministerieel besluit prom. 13/03/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023041200 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling "Juwelier - Juweelverwerker" ingedeeld op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 13/03/2023 pub. 23/05/2023 numac 2023041201 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling " Getuigschrift van het hoger onderwijs voor sociale promotie : projectmanager in duurzame overgang » gerangschikt op het gebied van de politieke en sociale wetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 13/03/2023 pub. 23/05/2023 numac 2023041207 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling " Getuigschrift van het hoger onderwijs voor sociale promotie van aanvullende opleiding voor de directie van opvangmilieus van jonge kinderen » gerangschikt op het gebied van de psychologische en opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 13/03/2023 pub. 23/05/2023 numac 2023041208 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling "Getuigschrift van het hoger onderwijs voor sociale promotie : communicatie toegepast op de ontwikkeling van de burger en de eco-solidariteit" gerangschikt op het gebied van de politieke en sociale wetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 13/03/2023 pub. 23/05/2023 numac 2023041202 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling " Koeltechnicus » gerangschikt op het gebied van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad en tot toekenning van het Getuigschrift voor het hoger secundair onderwijs (CESS) aan de houders van het Kwalificatiegetuigschrift van " Koeltechnicus » dat specifiek is voor het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie » en van het Getuigschrift van " Aanvullende algemene opleiding met het oog op het verkrijgen van het getuigschrift dat overeenstemt met het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs » type ministerieel besluit prom. 13/03/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023042412 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit waarbij Proximus wordt toegestaan een methode van gezichtsvergelijking te gebruiken om zijn abonnees te identificeren type ministerieel besluit prom. 13/03/2023 pub. 05/10/2023 numac 2023045742 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 mei 2022 tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type ministerieel besluit prom. 13/03/2023 pub. 21/03/2024 numac 2024002404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten
^