Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 februari 2023

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 13/03/2023 numac 2023040902 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2018 betreffende de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 16/03/2023 numac 2023030632 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van twee leden van de raad van bestuur van Delcredere type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023030457 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 januari 2008 tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 20/04/2023 numac 2023040022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 20/04/2023 numac 2023200271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, met betrekking tot de vrijstelling aangepaste beschikbaarheid voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2024 type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 19/04/2023 numac 2023200268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 19/04/2023 numac 2023200270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vaststelling van het bedrag en de toekennings- en vereffeningsmodaliteiten van een vakbondspremie en tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2015 (1) type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 19/04/2023 numac 2023200254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers vanaf de leeftijd van 60 jaar in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 155 van de Nationale Arbeidsraad voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2024 type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 20/04/2023 numac 2023200247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020 betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 20/04/2023 numac 2023200286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de financiële tussenkomst in de opleidingskost voor de basisopleiding in veiligheid onderdeel Basic Safety Training in het kader van artikel 3,h) -financieren en organiseren van specifieke maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011 type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 20/04/2023 numac 2023200461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 21/04/2023 numac 2023040024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende het woonwerkverkeer in de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 21/04/2023 numac 2023200248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst van de werkgever in de aanschafkost van het internationaal paspoort type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 21/04/2023 numac 2023200269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (1) type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 21/04/2023 numac 2023010159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 21/04/2023 numac 2023040210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten toepasselijk op de ondernemingen die een activiteit uitoefenen bestaande in de levering aan derden van diensten van begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 21/04/2023 numac 2023200460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bijkomende bijdrage ter ondersteuning van de opleiding voor 2023 en 2024 type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 21/04/2023 numac 2023200244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de uitvoering van het intersectoraal kaderakkoord met betrekking tot structureel thuiswerk/telewerk type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 21/04/2023 numac 2023200524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, ter uitvoering van het intersectoraal kaderakkoord met betrekking tot thuiswerk/telewerk type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 21/04/2023 numac 2023200668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor 2023-2024 type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 21/04/2023 numac 2023200675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de tijdelijke werkloosheid "Coronavirus" type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 21/04/2023 numac 2023200512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de invoering van een plan voor de toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 24/04/2023 numac 2023015067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 24/04/2023 numac 2023200522 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de tijdelijke werkloosheid overmacht "Corona" en aanvulling bij de eindejaarspremie 2022 type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 24/04/2023 numac 2023200671 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten van de Nationale Arbeidsraad nr. 152 en nr. 153, voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022 type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 24/04/2023 numac 2023200667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van bijkomende sociale voordelen ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de zagerijen en aanverwante nijverheden" type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 24/04/2023 numac 2023200673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de opleidingsinspanning type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 24/04/2023 numac 2023200689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Stelsel zwaar beroep 35 jaar (NAR-CAO nr. 143) (1) type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 24/04/2023 numac 2023200688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019 betreffende de eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 17/05/2023 numac 2023015117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord 2021-2022 van 19 mei 2022 houdende de bepaling van de lonen en de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 23/06/2023 numac 2023200672 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, met betrekking tot de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 06/07/2023 numac 2023041175 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de Kazerne Dossin om bepaalde kosten te dekken van de tijdelijke expo "Homoseksuelen en lesbiennes in nazi-Europa

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/02/2023 pub. 22/02/2023 numac 2023030421 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de toediening van het geneesmiddel "Urokinase" van Synermedica en de daarmee verband houdende geneesmiddelenbewaking type ministerieel besluit prom. 16/02/2023 pub. 27/02/2023 numac 2023030489 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 142 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 16/02/2023 pub. 02/03/2023 numac 2023030435 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2023 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel XI.66, § 2, eerste lid, 3°, van het Wetboek van economisch recht en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 1, 11°, van het koninklijk besluit van 30 september 2020 betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien

decreet

type decreet prom. 16/02/2023 pub. 14/03/2023 numac 2023040909 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor interactieve zelfbedieningsterminals van de stedelijke, voorstedelijke en regionale vervoersdiensten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/02/2023 pub. 24/02/2023 numac 2023030460 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van verscheidene besluiten met het oog op een beter beheer van de kattenpopulatie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/02/2023 pub. 24/02/2023 numac 2023030428 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van een onteigeningsplan op basis van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden om redenen van algemeen nut ten gunste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de goederen gelegen Eugène Simonisplein 11, 1081 Koekelberg en Eugène Simonisplein 13, 1081 Koekelberg, gekadastreerd 21492B0067/00R005 en 21492B0067/00S005

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2023 pub. 27/02/2023 numac 2023030427 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de examencommissie voor de voorafgaande proef over de grondige kennis van de Franse taal als zender en ontvanger in een beroepscontext

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/02/2023 pub. 27/02/2023 numac 2023030477 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2019 betreffende personen gemachtigd om de partijen te horen in overeenstemming met artikel 56 van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/02/2023 pub. 27/02/2023 numac 2023030475 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 oktober 2019 betreffende personen gemachtigd om de partijen te horen in overeenstemming met artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 16/02/2023 pub. 27/02/2023 numac 2023030453 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van bepaalde bepalingen met betrekking tot de financiering van initiatieven voor beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/02/2023 pub. 28/02/2023 numac 2023030529 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 juni 2021 tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de « Conseil économique et social de Wallonie » type besluit van de waalse regering prom. 16/02/2023 pub. 28/02/2023 numac 2023030528 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 2023 tot benoeming van de voorzitter, een ondervoorzitter en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep "Wonen" in het kader van de raadgevende functie type besluit van de waalse regering prom. 16/02/2023 pub. 28/02/2023 numac 2023030527 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 16/02/2023 pub. 01/03/2023 numac 2023201087 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders ter vertegenwoordiging van het Gewest in de Loketten voor sociaal krediet

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 16/02/2023 pub. 06/03/2023 numac 2023030454 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 25 oktober 2007 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra en diensten voor personen met een handicap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/02/2023 pub. 10/03/2023 numac 2023030476 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/02/2023 pub. 13/03/2023 numac 2023030464 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor zwembaden en andere baden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/02/2023 pub. 17/03/2023 numac 2023030707 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst wat betreft de mandatenregeling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/02/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030553 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan dat op 3 mei 2001 werd goedgekeurd betreffende de hippodroom van Ukkel-Bosvoorde

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023030469 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 34 van het decreet van 7 februari 2019 tot bepaling van de initiële opleiding van de leerkrachten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023040788 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2017 tot benoeming van de leden van de Deskundigencommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023040789 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 augustus 2021 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor inclusief hoger onderwijs

vergunning

type vergunning prom. 16/02/2023 pub. 20/02/2023 numac 2023040619 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing tot onderwerping van de uitvoer van het geneesmiddel Actilyse bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelating type vergunning prom. 16/02/2023 pub. 20/02/2023 numac 2023040620 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing tot onderwerping van de uitvoer van het geneesmiddel Actosolv bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelating type vergunning prom. 16/02/2023 pub. 20/02/2023 numac 2023040621 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing tot onderwerping van de uitvoer van het geneesmiddel Bleomycine Sanofi 15000 IU bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelating type vergunning prom. 16/02/2023 pub. 20/02/2023 numac 2023040624 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing tot onderwerping van de uitvoer van het geneesmiddel Ozempic bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelating type vergunning prom. 16/02/2023 pub. 20/02/2023 numac 2023040623 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing tot onderwerping van de uitvoer van het geneesmiddel Oncotice bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelating type vergunning prom. 16/02/2023 pub. 20/02/2023 numac 2023040622 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing tot onderwerping van de uitvoer van geneesmiddelen die budesonide vernevelsuspensie bevatten, bestemd voor de Belgische markt, aan een voorafgaande toelating

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 16/02/2023 pub. 02/06/2023 numac 2023042146 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu **** houdende uitvoering van het **** van 30 januari 2019 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van **** uitheemse soorten, en tot vaststelling van de modaliteiten voor de aanwerving en de financiering van het personeel van het Nationaal Wetenschappelijk Secretariaat voor **** **** Soorten alsook de vestiging ervan binnen het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type samenwerkingsakkoord prom. 16/02/2023 pub. 02/06/2023 numac 2023042147 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Samenwerkingsakkoord houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 30 januari 2019 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten en tot vaststelling van de procedures en modaliteiten betreffende het functioneren van het nationaal Comité type samenwerkingsakkoord prom. 16/02/2023 pub. 02/06/2023 numac 2023042148 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Samenwerkingsakkoord houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 30 januari 2019 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten, en tot vaststelling van de procedures en modaliteiten betreffende de rapportering over de uitvoering van de verordening nr. 1143/2014

document

type document prom. 16/02/2023 pub. 15/05/2023 numac 2023030589 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing tot goedkeuring van het beheerscomité houdende vastlegging van het personeelsplan 2023 van Actiris
^