Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 oktober 2022

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/10/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022033709 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijzing van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen

decreet

type decreet prom. 21/10/2022 pub. 31/10/2022 numac 2022033987 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 5 en 6 van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus type decreet prom. 21/10/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022033988 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de invoering van de ondersteuningstoeslag type decreet prom. 21/10/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022042680 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 10.2.3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wat de sanering van afvalwater betreft

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2022 pub. 28/12/2022 numac 2022042580 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en pleegzorgers, wat betreft de oprichting van een kamer voor beoefenaars van geestelijke gezondheidszorgberoepen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2022 pub. 10/01/2023 numac 2022042724 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4.160/3 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022042836 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 55 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022042791 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBD2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022042832 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 10 december 2021 houdende een generieke waarborgregeling voor ondernemingen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2009 tot uitvoering van Hoofdstuk III/1 van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen
^