Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 oktober 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/10/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022041930 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek betreffende de maritieme beveiliging

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 27/10/2022 numac 2022204261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022033878 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme, voor de begrotingsjaren 2022, 2023 en 2024, in het kader van het interfederaal actieplan 2022-2024 tegen racisme, onverdraagzaamheid en alle vormen van discriminatie type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022205466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen betreffende de vervanging van feestdagen in 2023, 2024 en 2025 (1) type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022205911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022033434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 18/11/2022 numac 2022205562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de textielnijverheid betreft, van het koninklijk besluit van 5 februari 1974 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022205718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2012 tot oprichting van paritaire subcomités voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022205719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2012 tot oprichting van paritaire subcomités voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 15/12/2022 numac 2022033925 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het toekennen van een subsidie aan het Instituut voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het kader van het project "Gender and work" bevatten in het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 20/12/2022 numac 2022205708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022205711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het sectoraal akkoord 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 14/02/2023 numac 2022042187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het protocol van sectoraal akkoord 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 14/02/2023 numac 2022205774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vorming en opleiding en de ingroeibanen type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022033692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2021-2022 voor de havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022042004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de toepassing van de koppeling van de lonen en vergoedingen aan de index op 1 januari 2022 type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 14/02/2023 numac 2022205976 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de vaststelling, voor 2023 en 2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen vóór 1 juli 2023 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, die een lange loopbaan hebben, of die tewerkgesteld waren in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad nr. 155 type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022041904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de grint- en zandgroeven, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022204889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de instelling van maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor recuperatie van papier" type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022204894 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de aanvullende vergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022204899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende een supplement bij tijdelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022204988 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017 betreffende het tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (1) type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022205690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2021, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende het tijdskrediet in 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022205714 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar na 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022205933 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de syndicale premie 2021 type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022204987 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer, betreffende de aangepaste beschikbaarheid in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2024 type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022205691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2021 betreffende het sectoraal systeem coronapremie in de vorm van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022205775 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 157 van 15 juli 2021 gesloten in de Nationale Arbeidsraad tot vaststelling, van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, die een zwaar beroep uitoefenen of tewerkgesteld zijn in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022205937 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de terugbetaling van de parkingkosten NMBS type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022205939 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, met betrekking tot de toekenning van ecocheques in 2022 type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022205869 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022205940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022206055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022205973 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024 type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022205969 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar na 35 jaar beroepsverleden met een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022206062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende ecocheques type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/04/2023 numac 2022205709 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep 33 jaar, lange loopbaan en medisch SWT type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/04/2023 numac 2022205012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de landingsbanen 2023 type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/04/2023 numac 2022033338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/04/2023 numac 2022205881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de landingsbanen 2023 type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 07/04/2023 numac 2022204986 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2024 type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 07/04/2023 numac 2022205986 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal akkoord 2021-2022

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/10/2022 pub. 21/10/2022 numac 2022033760 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/10/2022 pub. 21/10/2022 numac 2022033761 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/10/2022 pub. 21/10/2022 numac 2022033762 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/10/2022 pub. 14/12/2022 numac 2022034542 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het ministerieel besluit van 26 januari 2017 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 10 november 2016 betreffende de geïntegreerde gewasbescherming

decreet

type decreet prom. 13/10/2022 pub. 16/12/2022 numac 2022042409 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot ondersteuning van de aanwerving van jonge werknemers in het kader van het **** type decreet prom. 13/10/2022 pub. 19/12/2022 numac 2022042402 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het culturele en artistieke onderwijstraject

beschikking

type beschikking prom. 13/10/2022 pub. 14/10/2022 numac 2022033714 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende wijziging van de Brusselse Huisvestingscode met het oog op de wijziging van de huurprijsindexering type beschikking prom. 13/10/2022 pub. 19/10/2022 numac 2022033799 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot aanpassing van het Wetboek der successierechten en van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten aan de terminologie van het nieuwe Burgerlijk Wetboek type beschikking prom. 13/10/2022 pub. 19/10/2022 numac 2022033800 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de invoering van een impactanalyse van het gewestelijke beleid op kleine, middelgrote en micro-ondernemingen en van een evenredigheidsbeoordeling van de beroepsreglementering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2022 pub. 28/10/2022 numac 2022206273 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan publiekrechtelijke personen en niet-commerciële instellingen voor de uitvoering van studies en werken voor de verbetering van de energieprestatie en het rationeel energiegebruik in de gebouwen type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022206605 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de beleidsgroep "Energie" in het kader van de adviesverlenende functie type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022034178 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen betreffende de melding van een onregelmatigheid binnen een dienst van de Waalse Regering of een instelling van openbaar nut waarop het decreet van 22 januari 1998 betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren, toepasselijk is type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2022 pub. 07/12/2022 numac 2022206901 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering inzake de biologische productie en etikettering van biologische producten en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010 inzake de productiemethode en etikettering van biologische producten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/2022 pub. 12/12/2022 numac 2022042404 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de criteria en de nadere regels voor de toekenning van werkingssubsidies aan nabijheidsmedia type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/2022 pub. 15/12/2022 numac 2022042411 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de ondersteuning aan de filmsector en aan de audiovisuele creatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/2022 pub. 16/12/2022 numac 2022042403 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de regeringscommissarissen bij de academische polen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/2022 pub. 19/12/2022 numac 2022042405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2019 tot aanstelling van de leden van de raad van bestuur van het Centre hospitalier universitaire de Liège type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/2022 pub. 19/12/2022 numac 2022042406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Université de Liège ». type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/2022 pub. 19/12/2022 numac 2022042412 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het thuisonderwijs en van haar secretariaat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/2022 pub. 19/12/2022 numac 2022042407 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Université de Mons »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/10/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022033928 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de technische keuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/10/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022033858 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een begeleidingstoelage voor herhuisvesting

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2022 pub. 20/01/2023 numac 2023030338 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering inzake de biologische productie en etikettering van biologische producten en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010 inzake de productiemethode en etikettering van biologische producten. - Addendum type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2022 pub. 26/01/2023 numac 2023040012 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van de authentieke akte van ontbinding en van vereffening van de naamloze vennootschap "Triage Lavoir du Centre"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022042410 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités
^