Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 augustus 2022

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/08/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022041929 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de regeringscommissaris en de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de vereniging zonder winstoogmerk Ondersteuningsfonds voor visserij in transitie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022033757 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2021 tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs
^