Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 augustus 2022

Snelle toegang:

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 11/08/2022 pub. 16/09/2022 numac 2022041665 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Huishoudelijk reglement van de commissie radiofarmacie vermeld in hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 12 juli 2015 betreffende de radioactieve producten bestemd voor in vitro en in vivo gebruik in de geneeskunde, diergeneeskunde, klinische proef of klinisch onderzoek
^