Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 juni 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/06/2022 pub. 19/07/2022 numac 2022015277 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende visserij en verscheidene wijzigingen van het Belgisch Scheepvaartwetboek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 08/07/2022 numac 2022015208 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 08/07/2022 numac 2022041400 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 11/07/2022 numac 2022021037 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vervanging van de Bijlagen 1 tot 3 bij de wet van 30 maart 2017 houdende instemming met de Overeenkomst inzake de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels uit en attesten van de burgerlijke stand, en bijlagen, gedaan te Straatsburg op 14 maart 2014 type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 14/07/2022 numac 2022203665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2012 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de bedrijfstak van de buurtdiensten type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 01/08/2022 numac 2022015217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2021 houdende aanwijzing van de ambtenaren van de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die gemachtigd zijn om de administratieve geldboeten op te leggen bedoeld in boek XV, titel 1/2, van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022203481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022203446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de landingsbanen voor de periode 1 januari 2023 tot 30 juni 2023 type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022203483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022203487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferrometalen, betreffende de coronapremie-cheques type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022203435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende een coronapremie (1) type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022203440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022203436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan (1) type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022032432 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014 inzake de loon- en arbeidsvoorwaarden in de vergunde kinderopvang van baby's en peuters (1) type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022032416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende het sociaal akkoord 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022032417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden in 2021 en 2022 type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022032423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022032431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de vrijwillige overuren, de flexibilisering van de eindejaarspremie en het vermijden van niet gereden ritten type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning door Constructiv van een bijzondere aanvullende vorstvergoeding type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het basiskrediet voor vorming en voor structurele opdrachten van de representatieve werknemersvertegenwoordigers in het sociaal overleg type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 02/01/2023 numac 2022206442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 02/01/2023 numac 2022206443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 02/01/2023 numac 2022206444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022203478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2021, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019 betreffende de koopkracht in het kader van het koninklijk besluit van 19 april 2019 tot uitvoering van artikel 7, § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, met betrekking tot de bijzondere regeling inzake aanvullende pensioenregeling type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 02/01/2023 numac 2022206441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de werknemers vanaf 60 jaar die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid of die hebben gewerkt in een zwaar beroep

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/06/2022 pub. 19/07/2022 numac 2022015152 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee vennootschappen als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 29/06/2022 pub. 19/07/2022 numac 2022015151 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van achtcoöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 29/06/2022 pub. 19/07/2022 numac 2022015150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van acht vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze acht vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 29/06/2022 pub. 19/07/2022 numac 2022015153 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zeven vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 29/06/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022015431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11, § 2, zevende lid, van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden type ministerieel besluit prom. 29/06/2022 pub. 06/09/2022 numac 2022015141 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 2018 tot bepaling van het bedrag van de presentiegelden toegekend aan de leden van het paritair beroepscomité dat beslissingen neemt inzake de controle van de beschikbaarheid van de werkzoekenden wonende op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 29/06/2022 pub. 04/10/2022 numac 2022015322 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie type ministerieel besluit prom. 29/06/2022 pub. 06/10/2022 numac 2022015323 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 29/06/2022 pub. 06/10/2022 numac 2022015386 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor kwalificatie type ministerieel besluit prom. 29/06/2022 pub. 06/10/2022 numac 2022015385 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2022 pub. 12/07/2022 numac 2022021046 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor de opbouw van opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor het creëren van bijkomende opvangplaatsen voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 29/06/2022 pub. 18/08/2022 numac 2022015354 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende aanduiding van de personen bedoeld in artikel 12 van het besluit van het Verenigd College van 17 januari 2019 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 maart 2018 betreffende de organisatie van het niet-dringend ziekenvervoer
^