Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 maart 2022

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/03/2022 pub. 14/04/2022 numac 2022040653 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de financiële modaliteiten inzake de toekenning, de aanwending en de controlemechanismen van de subsidie in het kader van de Task Force Kwetsbare Groepen met als doel het ondersteunen van de gemeenten in de strijd tegen intrafamiliaal geweld type ministerieel besluit prom. 22/03/2022 pub. 17/08/2022 numac 2022041274 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de berekening van de verblijfkosten voor 2022, van de referentierentevoet bedoeld in artikel 9 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 december 2017 tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen type ministerieel besluit prom. 22/03/2022 pub. 19/09/2022 numac 2022204372 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot toepassing van de coëfficiënt 1,02 op de subsidies in het kader van de maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid

document

type document prom. 22/03/2022 pub. 19/09/2022 numac 2022204371 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van een coëfficiënt voor de subsidiëring in het kader van de maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid voor het jaar 2022 type document prom. 22/03/2022 pub. 19/09/2022 numac 2022205193 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot erkenning van de vzw Verbraucherschutzzentrale als centraal meldpunt voor bijstand op het gebied van klachtenbeheer in de Duitstalige Gemeenschap
^