Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 maart 2022

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/03/2022 pub. 27/04/2022 numac 2022031187 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 januari 2022 betreffende bepaalde subsidies die worden beheerd door het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid van de GOB die worden gelijkgesteld aan de uitgaven onderworpen aan organieke regels type ministerieel besluit prom. 07/03/2022 pub. 18/01/2023 numac 2023200065 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 001 en 122 van de organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022
^