Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 november 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021034193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/11/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021022454 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2020 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2021 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 19/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021034226 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot goedkeuring en tot verlenging van de erkenningen van de centra voor de erkenning van competenties in het kader van het samenwerkingsakkoord van 21 maart 2019 betreffende de erkenning van competenties

decreet

type decreet prom. 19/11/2021 pub. 16/12/2021 numac 2021022580 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 37 van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de langdurige gesloten begeleiding type decreet prom. 19/11/2021 pub. 16/12/2021 numac 2021034017 bron vlaamse overheid Decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de rekeningen van de rechtspersonen onder het gezag van de Vlaamse Regering voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 19/11/2021 pub. 16/12/2021 numac 2021034279 bron vlaamse overheid Decreet tot oprichting van een Vlaams subsidieregister type decreet prom. 19/11/2021 pub. 16/12/2021 numac 2021034280 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vermindering van de onroerende voorheffing voor nieuwbouw en de toepassingsvoorwaarden van het verlaagd tarief voor de aankoop van een enige eigen woning met een verbintenis tot ingrijpende energetische renovatie of tot sloop en herbouw type decreet prom. 19/11/2021 pub. 21/12/2021 numac 2021043467 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de Vlaamse Codex Wonen van 2021

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2021 pub. 26/11/2021 numac 2021022492 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2021 pub. 26/11/2021 numac 2021022495 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de machtiging tot het overschrijden van de kredieten ingeschreven in de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2021 pub. 26/11/2021 numac 2021022493 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2021 pub. 26/11/2021 numac 2021022498 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verlening van een eenmalige korting aan varkenshouders op het betaalde abonnement voor 2021 voor de ophaling en verwerking van krengen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2021 pub. 26/11/2021 numac 2021033989 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de toekenning van een liquiditeitsbescherming aan varkenshouders type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2021 pub. 18/01/2022 numac 2021043349 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N129a Frans de l'Arbrelaan tussen kilometerpunt 0,1 en 0,35 op het grondgebied van de stad Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2021 pub. 18/01/2022 numac 2021043350 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N1, N1a, N1b en N227a op het grondgebied van de stad Mechelen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2021 pub. 24/01/2022 numac 2021022854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap en het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 houdende de organisatie van pleegzorg
^