Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 september 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021021909 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 februari 2017 tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021021939 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de besteding van het saldo van het fonds voor de financiering ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 30/09/2021 numac 2021021959 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 15/10/2021 numac 2021032345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de loonvoorwaarden in uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (1) type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021032799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98/8 van 13 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021032905 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 155 van 15 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2023 en 2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen vóór 1 juli 2023 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, die een lange loopbaan hebben, of die tewerkgesteld waren in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021032904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 153 van 15 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of tewerkgesteld werden in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen of een lange loopbaan hebben type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033293 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion Terrain de Marloie inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033291 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van Royal Olympic Football Club Stockel inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033292 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van FC Esperanza Pelt inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 30/09/2021 numac 2021033296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Stade RUFC Gouvy inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033311 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van SC City Pirates Antwerpen inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033313 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Crossingstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033312 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KFC Zwarte Leeuw inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 06/10/2021 numac 2021033320 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KFC Diest inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 06/10/2021 numac 2021033321 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KFC De Kempen inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 06/10/2021 numac 2021033323 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KVC Lille United inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 06/10/2021 numac 2021033322 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van Avanti Stekene inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021203976 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de syndicale premie 2020 type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021204005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de financiële tussenkomst in de opleidingskost voor de basisopleiding in veiligheid onderdeel Basic Safety Training in het kader van artikel 3, h) financieren en organiseren van specifieke maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011 type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021204269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 158 van 15 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot toewijzing van een deel van de loonmarge aan het wegwerken van het onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake aanvullende pensioenen type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021204272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 152 van 15 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering, voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023, van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021204270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 159 van 15 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de sociaaleconomische toestand ten gevolge van de coronacrisis type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021204271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 150 van 15 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2023, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021204308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 154 van 15 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag die tewerkgesteld werden in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 28/10/2021 numac 2021032798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 157 van 15 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, die een zwaar beroep uitoefenen of tewerkgesteld zijn in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 28/10/2021 numac 2021032804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 151 van 15 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 28/10/2021 numac 2021032807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 156 van 15 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2021 en 2022, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 29/10/2021 numac 2021033359 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1991 tot vaststelling van de presentiegelden, de vergoedingen en de reis- en verblijfskosten welke worden toegekend aan de Voorzitter en de leden van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 29/09/2022 numac 2022033292 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 februari 2017 tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 28/11/2022 numac 2022042480 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van SV Anzegem inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/09/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021033010 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/09/2021 pub. 20/10/2021 numac 2021204814 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen type ministerieel besluit prom. 16/09/2021 pub. 29/10/2021 numac 2021033666 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlagen 1 en 2 bij het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021917 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van een bestuurster binnen de Raad van bestuur van de VZW SONUMA

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 08/10/2021 numac 2021022119 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel VI, Titel VII en Titel XIV betreffende vroegtijdige hulpverlening, diensten voor de begeleiding voor volwassenen, diensten voor de hulp bij de integratie van jongere gehandicapte personen en diensten tot organisatie van respijtzorg ten gunste van mantelzorgers en gehandicapte personen, en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2010 betreffende de subsidiëring van de maatregelen van de driedelige overeenkomst voor de Waalse privé non-profitsector type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 18/10/2021 numac 2021022201 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de Afrikaanse varkenspest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021033173 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de uitzendkrachten uit de culturele sector type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/09/2021 pub. 30/09/2021 numac 2021033248 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 2021 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij autonome bestuursinstellingen, zoals gewijzigd

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021033250 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het reglement houdende invoering van een nultariefkrediet toegekend door de "Société wallonne de crédit social" en betreffende de betaling van de waarborg in het kader van een overeenkomst voor precaire bewoning type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033408 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage 120 bij het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033432 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale actie en Gezondheid betreffende de hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2019 betreffende de in aanmerking komende uitgaven in het kader van subsidies toegekend op het gebied van tewerkstelling en beroepsopleiding type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021204545 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Conseil d'établissement wallon" type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021033640 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk en titel XIV type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 29/10/2021 numac 2021022346 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van grote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 29/10/2021 numac 2021033734 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020 tot benoeming van de leden van het Comité "Handicap" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/09/2021 pub. 09/02/2023 numac 2022043057 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende hernieuwing van 6 mandaten van door het Parlement voorgedragen leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 16/09/2021 pub. 19/10/2021 numac 2021021966 bron brussels hoofdstedelijk gewest Huishoudelijk reglement van de gewestelijke kamer van beroep

document

type document prom. 16/09/2021 pub. 20/10/2021 numac 2021204590 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van titel 4, hoofdstuk 4 van het gemeentedecreet van 23 april 2018 type document prom. 16/09/2021 pub. 20/10/2021 numac 2021204794 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs
^