Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 juli 2021

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021032031 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit houdende aanduiding van ereleden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 23/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021032032 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit houdende aanstelling van leden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 23/07/2021 pub. 12/08/2021 numac 2021032281 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de samenstelling en de organisatie van het wetenschappelijk comité dat de COVID-19-commissaris en de COVID-19-adjunct-commissaris bijstaat type ministerieel besluit prom. 23/07/2021 pub. 08/09/2021 numac 2021032641 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel Besluit tot vaststelling binnen de Directie Vervoerinfrastructuur van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer van de overdrachten van bevoegdheden inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake de toekenning en aanwending van subsidies en inzake de ondertekening van protocollen type ministerieel besluit prom. 23/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021042693 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Saint-Vith als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type ministerieel besluit prom. 23/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021203870 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitster van de Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 23/07/2021 pub. 17/08/2021 numac 2021203928 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2018 tot aanwijzing van de leden van de "Commission de Plan de tir à l'espèce cerf" en tot machtiging van de directeur-generaal van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 23/07/2021 pub. 25/11/2021 numac 2021033530 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot opheffing van de aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur bij de Directie Voertuigen en Goederenvervoer van Brussel Mobiliteit type ministerieel besluit prom. 23/07/2021 pub. 25/11/2021 numac 2021033531 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot opheffing van de aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur bij de Directie Voertuigen en Goederenvervoer van Brussel Mobiliteit type ministerieel besluit prom. 23/07/2021 pub. 25/11/2021 numac 2021033533 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot opheffing van de aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur bij de Directie Voertuigen en Goederenvervoer van Brussel Mobiliteit type ministerieel besluit prom. 23/07/2021 pub. 25/11/2021 numac 2021033534 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot opheffing van de aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur bij de Directie Voertuigen en Goederenvervoer van Brussel Mobiliteit type ministerieel besluit prom. 23/07/2021 pub. 25/11/2021 numac 2021033535 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot opheffing van de aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur bij de Directie Ondersteuning van Brussel Mobiliteit type ministerieel besluit prom. 23/07/2021 pub. 25/11/2021 numac 2021033532 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot opheffing van de aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur bij de Directie Voertuigen en Goederenvervoer van Brussel Mobiliteit type ministerieel besluit prom. 23/07/2021 pub. 25/11/2021 numac 2021033536 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot opheffing van de aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur bij de Directie Ondersteuning van Brussel Mobiliteit type ministerieel besluit prom. 23/07/2021 pub. 25/11/2021 numac 2021033544 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot opheffing van de aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur bij de Directie Coördinatie van de bouwplaatsen van Brussel Mobiliteit type ministerieel besluit prom. 23/07/2021 pub. 25/11/2021 numac 2021033547 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot opheffing van de aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur bij de Directie Staf AD en Communicatie van Brussel Mobiliteit type ministerieel besluit prom. 23/07/2021 pub. 25/11/2021 numac 2021033549 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot opheffing van de aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur bij de Directie Staf AD en Communicatie van Brussel Mobiliteit type ministerieel besluit prom. 23/07/2021 pub. 25/11/2021 numac 2021033548 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot opheffing van de aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur bij de Directie Staf AD en Communicatie van Brussel Mobiliteit type ministerieel besluit prom. 23/07/2021 pub. 25/11/2021 numac 2021033553 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot opheffing van de aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur bij de Directie Ondersteuning van Brussel Mobiliteit

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 23/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021042696 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België
^