Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 juli 2021

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/07/2021 pub. 09/08/2021 numac 2021021633 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 2020 betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld

decreet

type decreet prom. 22/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021042674 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF, de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België

beschikking

type beschikking prom. 22/07/2021 pub. 26/08/2021 numac 2021042609 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkings-akkoord van 7 mei 2021 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport type beschikking prom. 22/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021042608 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende de erkenning en subsidiëring van de diensten die actief zijn op het vlak van de beperking van de aan druggebruik verbonden risico's type beschikking prom. 22/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021042613 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie met betrekking tot de belasting op de automatische ontspanningstoestellen verschuldigd voor het belastingjaar 2021 op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19 type beschikking prom. 22/07/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021042612 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende diverse bepalingen met betrekking tot gezinsbijslagen type beschikking prom. 22/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021042614 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot verlenging van sommige termijnen van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering type beschikking prom. 22/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021042611 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkings-akkoord van 7 mei 2021 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport type beschikking prom. 22/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021042673 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF, de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021032014 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende tijdelijke toekenning van de opdrachten van de hoge ambtenaar bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014, aan de leidend ambtenaar van Brussel Preventie & Veiligheid

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 22/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021032044 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College houdende vastlegging van het personeelsplan 2021 van de Bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/07/2021 pub. 12/08/2021 numac 2021042683 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waardoor de overvloedige regenval op het grondgebied van het Gewest op 4 juni 2021 als een algemene ramp wordt beschouwd type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/07/2021 pub. 17/08/2021 numac 2021042682 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering betreffende de toekenning van een toelage van 60.000 euro aan de vzw union des hoteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs de Bruxelles et entreprises assimilees de Bruxelles. - Ondernemingsnummer: 0409.450.064

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/07/2021 pub. 29/11/2021 numac 2021043013 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het telewerk uitgevoerd in het buitenland

erratum

type erratum prom. 22/07/2021 pub. 02/09/2021 numac 2021032638 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkings-akkoord van 7 mei 2021 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport. - Erratum

document

type document prom. 22/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021032769 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad COVID-19 . - Richtlijnen voor personen die in een hoogrisicogebied zijn geweest en aankomen op Brussels grondgebied
^