Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 april 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021201099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de tewerkstelling en opleiding risicogroepen
^