Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 april 2021

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/04/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021042571 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de bevordering tot de graad van majoor van de heer Wim DE VOS bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type ministerieel besluit prom. 07/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021202113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 07/04/2021 pub. 02/05/2022 numac 2022202106 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 07/04/2021 pub. 02/05/2022 numac 2022202108 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 06 van de organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 07/04/2021 pub. 02/05/2022 numac 2022202107 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021
^