Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 december 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020016410 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 betreffende de pleziervaart type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044680 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en vrijwilligerswerk in het kader van de bestrijding van de sociaal-economische gevolgen van de coronaviruspandemie type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205695 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de afschaffingvan het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 07/01/2021 numac 2021020002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot opheffing van bepaalde tijdelijke maatregelen van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, en van het koninklijk besluit nr. 21 van 14 mei 2020 houdende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 11/01/2021 numac 2021020007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Belgische staat en de NV A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 08/01/2021 numac 2021020009 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021020030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1963 tot samenstelling van de commissies belast met het onderhandelen over en het sluiten van de nationale overeenkomsten in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 21/01/2021 numac 2021020111 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en Skeyes type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 08/01/2021 numac 2021200003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out gerelateerd aan het werk type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2021030001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044719 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak
^