Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 mei 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020021017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk **** ****. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor **** en de schriftelijke behandeling van de zaken type koninklijk besluit prom. 26/05/2020 pub. 08/07/2020 numac 2020041920 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vervanging van "het Instituut voor veteranen - het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers" door "het War Heritage Institute" in diverse toepassingsbepalingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020021134 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit van 26 mei 2020 tot ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 26/05/2020 pub. 12/03/2021 numac 2021200970 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 26/05/2020 pub. 12/03/2021 numac 2021200971 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 26/05/2020 pub. 12/03/2021 numac 2021200972 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 04 van organisatieafdelingen 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020
^