Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 mei 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041389 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende schorsing van bepaalde termijnen betreffende de civiele veiligheid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041300 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige produkten schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 11/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041319 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten type koninklijk besluit prom. 11/05/2020 pub. 30/09/2021 numac 2021033168 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/05/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020020919 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vennootschap als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 11/05/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020020920 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 11/05/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020020923 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende een tijdelijk verbod op het verkeer in bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken type ministerieel besluit prom. 11/05/2020 pub. 09/03/2021 numac 2021200966 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020
^