Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 april 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/04/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041169 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 20/04/2020 pub. 08/03/2021 numac 2021200936 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 04, 07, 11, 12, 22, 23 en 31 van de organisatieafdelingen 10, 12, 14, 15, 16 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

arrest

type arrest prom. 20/04/2020 pub. 28/04/2020 numac 2020030779 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheid van de kantoren NFI en van de Teams Invordering van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
^