Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 april 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/04/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041280 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot delegatie van de bevoegdheid om een verzoek tot inzage, uitleg of mededeling in afschrift van een bestuursdocument dat de Veiligheid van de Staat onder zich heeft, af te wijzen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/04/2020 pub. 22/04/2020 numac 2020030721 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 20 tot verlenging van de termijnen bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 2 van 18 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 en in het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 3 van 18 maart 2020 betreffende de aangelegenheden, aan het Waalse Gewest overgedragen krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980
^