Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 april 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020021190 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de sluiting van het consulaat-generaal van België te Casablanca en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020030655 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit nr. 6 betreffende uitstel in de aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 27/04/2020 numac 2020030687 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vastlegging van de vergoeding toegekend aan de erkende dierenartsen in het kader van de dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 27/04/2020 numac 2020030749 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 1, A, en 19, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 27/04/2020 numac 2020030774 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2016 houdende regeling van de aanbieding op gedematerialiseerde wijze van onderhandse huurcontracten tot de formaliteit van de registratie type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 20/07/2020 numac 2020040484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de besteding van de sommen die voor 2018 in het raam van het akkoord voor de non-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen werden aan de verenigingen die onder Samenlevingsopbouw vallen type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020201211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de risicogroepen en de ingroeibanen type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020201186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de inning van de werkgeversbijdrage aan het fonds van bestaanszekerheid genaamd "Fonds voor de vorming van de arbeiders in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden" door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020201184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot invoering van een éénmalige premie aan de werknemers ter uitvoering van het non-profitakkoord in de Franse Gemeenschapscommissie voor de sector van de socio-professionele inschakeling type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020201291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de landingsbanen voor werknemers met een lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vergoedingen bij stand-by regeling type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020201301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel dat ongeregeld vervoer verricht type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020201371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het werkbaar werk type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de houtnijverheid, betreffende de invoering van een sectorale non-discriminatiecode type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met een lange loopbaan tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021 (collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 141 en nr. 142 van de Nationale Arbeidsraad) (1) type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104592/CO/319.02 van 16 juni 2011 betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage/sector opvang, huisvesting en begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen - Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201335 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage/gehandicaptensector - Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020201375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de tijdelijke verlenging voor de bijdrage voor de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de fietsvergoeding in de subsector van de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020201377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de basisbijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201432 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord 2019-2020 van 28 oktober 2019 houdende de bepaling van de lonen en de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020201434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens voor de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan voor werknemers met een lange loopbaan of zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie" voor bepaalde bejaarde werknemers met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de uitbreiding van het bevoegdheidsgebied van de landbouw met de vlasteelt, de hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 134 en nr. 135 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020201440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende het verlof om dwingende familiale redenen type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020201901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020201916 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 31/08/2021 numac 2021032498 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2016 houdende regeling van de aanbieding op gedematerialiseerde wijze van onderhandse huurcontracten tot de formaliteit van de registratie. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/04/2020 pub. 23/04/2020 numac 2020030689 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 2019 betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 16/04/2020 pub. 24/04/2020 numac 2020030728 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van twee leden van de Arbitragecommissie voorzien in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten type ministerieel besluit prom. 16/04/2020 pub. 24/04/2020 numac 2020030758 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de gedeeltelijke overdracht aan NV Elia Asset van de machtiging voor de bouw en de vergunning voor de exploitatie van een offshore windmolenpark gelegen ten noordwesten van de Thorntonbank en ten zuidoosten van de Lodewijkbank toegekend aan NV Rentel type ministerieel besluit prom. 16/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041401 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen inzake het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/007 van 16 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van erkende sociale inschakelingsondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

arrest

type arrest prom. 16/04/2020 pub. 21/04/2020 numac 2020030678 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd type arrest prom. 16/04/2020 pub. 21/04/2020 numac 2020030680 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit met betrekking tot de verlenging van de duur van de uitzonderlijke maatregelen zoals voorzien in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende maatregelen inzake mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid om de verspreiding van het coronavirus in te perken

decreet

type decreet prom. 16/04/2020 pub. 27/04/2020 numac 2020201929 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 57 van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/04/2020 pub. 20/04/2020 numac 2020030662 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2015 tot aanwijzing van de leden van de Commissie "Cheques" ingesteld bij het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn type besluit van de waalse regering prom. 16/04/2020 pub. 20/04/2020 numac 2020030660 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 16 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/04/2020 pub. 21/04/2020 numac 2020030668 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/007 betreffende betreffende de steun tot vergoeding van erkende sociale inschakelingsondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 16/04/2020 pub. 21/04/2020 numac 2020030681 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/04/2020 pub. 22/04/2020 numac 2020030679 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondermachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de belasting op de inrichtingen van toeristisch logies op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/04/2020 pub. 22/04/2020 numac 2020030690 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de winterperiode 2019-2020 wordt verlengd type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/04/2020 pub. 22/04/2020 numac 2020030707 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een investeringsdotatie van EUR 1.500.000,00 aan het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2020

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 16/04/2020 pub. 23/04/2020 numac 2020030696 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Volmachtbesluit 2020.546 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan ingevoerd zijn, alsook de termijnen die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten en onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschapscommissie vallen krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 16/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041374 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een effectieve lid van het Beheerscomité van de gemeenschappelijke sociale dienst voor Iriscare en de Diensten van het Verenigd College

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/04/2020 pub. 27/10/2020 numac 2020042379 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een bijzondere subsidie aan de Stad Brussel en aan de gemeenten Anderlecht, Etterbeek, Elsene en Sint- Gillis, in toepassing van de ordonnantie van 13 februari 2003

document

type document prom. 16/04/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020202530 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 11 februari 2016 tot aanwijzing van de leden van de examencommissie voor de uitreiking van het bewijs van basisonderwijs buiten schoolverband type document prom. 16/04/2020 pub. 14/07/2020 numac 2020202690 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 11 juni 2009 houdende invoering van een meesterschapsstage in de basisopleiding van de middenstand
^