Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 maart 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/03/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020030178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 10/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030313 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal managementfuncties bij het War Heritage Institute type koninklijk besluit prom. 10/03/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020030474 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal managementfuncties bij het War Heritage Institute. - Ingetrokken bepalingen type koninklijk besluit prom. 10/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040654 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2020 van 20 december 2019 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/03/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020010373 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van aanbodsvormen preventieve gezinsondersteuning type ministerieel besluit prom. 10/03/2020 pub. 16/03/2020 numac 2020020606 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regerings-commissaris bij Enabel, Belgisch Ontwikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. 10/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020030278 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 10/03/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020030545 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek type ministerieel besluit prom. 10/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020040627 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 10/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020040626 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie vennootschappen als sociale onderneming

arrest

type arrest prom. 10/03/2020 pub. 19/03/2020 numac 2020030306 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het eHealth-platform voor het jaar 2020 type arrest prom. 10/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020040610 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende het verbod van bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen, bezoeken aan rusthuizen, rusthuizen en verzorginginstellingen en schoolreizen naar het buitenland
^