Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 31 oktober 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/10/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019015116 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2019

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/10/2019 pub. 05/11/2019 numac 2019015239 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit Minister van Staat. - Benoeming type koninklijk besluit prom. 31/10/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015295 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de opdrachten en begunstigden van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging en tot regeling van haar organisatie en werking

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/10/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019015791 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 2012 tot bepaling van het aantal lestijden die jaarlijks aan de opleidingen inzake alfabetisering besteed moeten worden, voor het Frans als vreemde taal, en die toegang tot het getuigschrift van basisstudie verlenen type ministerieel besluit prom. 31/10/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031069 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 31/10/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031073 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

lijst

type lijst prom. 31/10/2019 pub. 11/03/2020 numac 2020200782 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de lijst van de verboden stoffen en methoden in de sport voor het jaar 2020

document

type document prom. 31/10/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020200165 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 maart 2018 tot aanwijzing van de leden van het Comité voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften type document prom. 31/10/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020200164 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Mediaraad van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 31/10/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020200175 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor openbare bibliotheken type document prom. 31/10/2019 pub. 04/03/2020 numac 2020200977 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 november 2015 tot aanwijzing van de leden van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap
^