Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 april 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/04/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012609 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de boekhoudkundige stukken van de erkende diensten inzake preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type ministerieel besluit prom. 18/04/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019013488 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit over de verdeling van de middelen voor de terbeschikkingstelling van budgetten voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor het jaar 2019 type ministerieel besluit prom. 18/04/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019030507 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de Krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 18/04/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019205316 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 18/04/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019205315 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

arrest

type arrest prom. 18/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012083 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling van met het toezicht belaste personeelsleden bij Leefmilieu Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/04/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012925 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen van 22 mei 2018 tot 3 juni 2018 als een algemene ramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type besluit van de waalse regering prom. 18/04/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019202606 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de « Conseil économique et social de la Région wallonne »
^