Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 april 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011801 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 08/04/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019014870 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 48/10 van bijlage XII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers betreffende de opleiding voor coördinerend en raadgevend artsen

arrest

type arrest prom. 08/04/2019 pub. 13/08/2020 numac 2020042699 bron vlaamse overheid Besluit van de secretaris-generaal betreffende de vaststelling van de termijnen voor de aanvragen tot toelating tot de rassenlijst van landbouwgewassen en de termijnen voor het inzenden van het bij de aanvraag behorende proefmateriaal
^