Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 maart 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019011273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de kledij en de kentekens van de operationele beroeps- en vrijwillige personeelsleden van de Civiele Bescherming

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019011023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de afmetingen van de stembiljetten die afgedrukt worden door een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk, alsook de vermeldingen erop, bij de gelegenheid van de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 26 mei 2019 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019011024 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons en gemeenten die voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk zijn aangewezen bij de gelijktijdige verkiezingen voor het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011251 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 21 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Ekeren ter hoogte van de kilometerpaal 54.463 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011252 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 23 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kapellen ter hoogte van de kilometerpaal 55.818 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011256 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 28 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kapellen ter hoogte van de kilometerpaal 58.171 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011255 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 32 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kapellen ter hoogte van de kilometerpaal 61.450 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011254 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 26 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kapellen ter hoogte van de kilometerpaal 57.457 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 33 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kapellen ter hoogte van de kilometerpaal 61.834 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011258 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 35 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kalmthout ter hoogte van de kilometerpaal 63.398 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011259 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 36 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen-Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kalmthout ter hoogte van de kilometerpaal 64.592 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen-Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kalmthout ter hoogte van de kilometerpaal 65.048 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011264 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 46 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Essen ter hoogte van de kilometerpaal 69.938 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 42 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kalmthout ter hoogte van de kilometerpaal 67.436 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011262 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 39 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kalmthout ter hoogte van de kilometerpaal 66.473 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011261 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 38 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen-Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kalmthout ter hoogte van de kilometerpaal 65.684 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011265 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 47 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Essen ter hoogte van de kilometerpaal 70.563 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011266 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 49 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Essen ter hoogte van de kilometerpaal 71.569 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011267 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 53 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Essen ter hoogte van de kilometerpaal 72.643 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 54 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Essen ter hoogte van de kilometerpaal 72.963 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011269 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 56 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Essen ter hoogte van de kilometerpaal 73.662 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011271 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 58 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Essen ter hoogte van de kilometerpaal 75.236 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011270 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 55 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Essen ter hoogte van de kilometerpaal 73.373 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011740 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2, 6, 10 en 17 van het ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons en gemeenten die voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk zijn aangewezen bij de gelijktijdige verkiezingen voor het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van publicatie en van de verkoopprijs van de brochures met de officiële uitslagen van de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Kamer van Volksvertegenwoordigers gehouden op 26 mei 2019 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040631 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019040955 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019202194 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers

decreet

type decreet prom. 14/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019011352 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen betreffende de werkorganisatie van de onderwijspersoneelsleden en tot toekenning van meer organisatieflexibiliteit aan de Inrichtende machten type decreet prom. 14/03/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011789 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van verschillende bepalingen met betrekking tot de ambten van directeur en directrice, andere bevorderingsambten en selectieambten type decreet prom. 14/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019011882 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de bevordering van de gezondheid op scholen en in het hoger onderwijs buiten de universiteiten type decreet prom. 14/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011554 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de coördinatie van de radiofrequenties voor radio-omroep in de frequentieband 87,5-108 MHz overeenkomstig artikel 17 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie type decreet prom. 14/03/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012238 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur om de rol te verstevigen van de Commissie voor de toegang tot de administratieve documenten van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 14/03/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012346 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot versteviging van de schoolherinschakeling van leerlingen van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 4 die niet meer beantwoorden aan de definitie van regelmatige leerling, en houdende diverse maatregelen inzake laattijdige inschrijving, melding, schoolbezoek en vrijstelling van bepaalde cursussen type decreet prom. 14/03/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012426 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot versteviging van de kosteloze toegang tot het onderwijs type decreet prom. 14/03/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019012860 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de terbeschikkingstelling van de frequentie Liège 88.5 MHz type decreet prom. 14/03/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019012861 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de terbeschikkingstelling van de frequentie Liège 88.5 MHz - 108 MHz type decreet prom. 14/03/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019012999 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 januari 2019 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten type decreet prom. 14/03/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013070 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Regeling tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de rechtspositie van sommige personeelscategorieën van de agentschappen van de NAVO die op het grondgebied van het Koninkrijk België gevestigd zijn, gedaan te Brussel op 20 mei 2016 type decreet prom. 14/03/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013097 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds, gedaan te Brussel op 5 oktober 2016 type decreet prom. 14/03/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013096 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot goedkeuring van de statuten van de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank type decreet prom. 14/03/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013095 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende diverse maatregelen ter vermindering van bepaalde belemmeringen voor de aanwerving of het behoud van onderwijzend personeel in een context van schaarste type decreet prom. 14/03/2019 pub. 18/06/2019 numac 2019013215 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, ondertekend te Brussel op 24 november 2017 type decreet prom. 14/03/2019 pub. 18/06/2019 numac 2019013216 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen Koninkrijk België en het Europees Ruimteagentschap ter aanvulling van het Verdrag tot oprichting van een Europees Ruimteagentschap van 30 mei 1975, over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België, gedaan te Brussel op 24 mei 2017 type decreet prom. 14/03/2019 pub. 18/06/2019 numac 2019013226 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden over de Benelux Interparlementaire Assemblee, ondertekend te Brussel op 20 januari 2015 type decreet prom. 14/03/2019 pub. 19/09/2019 numac 2019014485 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, gewijzigd door richtlijn 2013/55/ UE van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 type decreet prom. 14/03/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019040891 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opvang, in een "Centre communautaire" , van uithandengegeven jongeren type decreet prom. 14/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019041012 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Luxemburg op 14 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting over belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 24 juni 1970 type decreet prom. 14/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019041014 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst over de audiovisuele coproductie van 12 mei 2017 tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Regering van de Republiek Chili type decreet prom. 14/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019041013 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Filmovereenkomst van 17 april 2012 tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en Volksrepubliek China type decreet prom. 14/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019041046 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst voor Filmcoproductie van 16 mei 2018 tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Regering van de Republiek ten oosten van de Uruguay

beschikking

type beschikking prom. 14/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019030194 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van de lasten van het verleden, de gegevensuitwisseling inzake de gezinsbijslagen en de toepassingsregels betreffende de bevoegdheidsoverdracht tussen de kinderbijslagfondsen type beschikking prom. 14/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019030197 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de Algemene kinderbijslagwet type beschikking prom. 14/03/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019030198 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011386 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop "Stephenson" op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek en van de Stad Brussel

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011488 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2162 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2014/562 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 april 2014 houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 5 juli 2013 betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 19 maart 2015 betreffende de programmatie van de onthaalkantoren voor nieuwkomers en tot wijziging van artikel 29 van het besluit 2014/562 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie - derde lezing

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/03/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011956 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van leden, van de raad van bestuur van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/03/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019030322 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2019 voor het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019030325 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst met actoren die de toelating hebben om het mechanisme van de glijdende huurovereenkomst in de praktijk te brengen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019030323 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer van de veiligheid van de vervoersystemen op sporen uitgebaat door de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/03/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019030565 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2019 voor het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie in Brussel - INNOVIRIS type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/03/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030428 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019041058 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/377 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toekenning van het mandaat van Bestuursdirecteur , van het directiebestuur Culturele en socioculturele zaken, sport en sociaal toerisme van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019201600 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Viroinval type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019201602 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van de Waalse landbouwverenigingen als representatieve organisaties overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 27 september 2018 betreffende de erkenning van de Waalse landbouwverenigingen als representatieve organisaties type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019201603 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2016 betreffende de rechtsbijstand verleend aan de personeelsleden en betreffende de vergoeding van schade toegebracht aan hun goederen type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019201601 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 oktober 2005 tot inrichting van de comités belast met het beheer van de temporaliën van de erkende islamitische gemeenschappen type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 09/04/2019 numac 2019201605 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bestuurder die het Waalse Gewest vertegenwoordigt binnen de Raad van bestuur van de Autonome Haven van het Centrum en van het Westen type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 09/04/2019 numac 2019201606 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van Commissarissen bij de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 09/04/2019 numac 2019201608 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 10 maart 2016 tot aanwijzing van bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de Raad van bestuur van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019201745 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de "Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable" type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019201746 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 juni 2013 tot vaststelling van het administratieve en geldelijke statuut van het personeel van het Gewestelijk psychiatrisch centrum « Les Marronniers » type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201867 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het "Collège central de la stratégie et de la prospective" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen) type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201883 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de door de instrumenterende ambtenaren te verstrekken bijkomende gegevens en van de modaliteiten inzake het agrarisch grondwaarnemingscentrum overeenkomstig de artikelen D.54 en D.357 van het Waalse Landbouwwetboek type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019202068 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019202166 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van de Titel XII/2 van Boek V van het tweede deel van het Waals reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, betreffende de erkenningsvoorwaarden van residentiële diensten, dagopvangdiensten en diensten voor ondersteuning in hun leefomgeving voor personen met een handicap, waarvan de financiering en de beslissing tot opname verzekerd worden door een buitenlandse openbare overheid type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202993 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de modaliteiten inzake kennisgeving van het recht van voorkoop toegekend aan het Waalse Gewest krachtens artikel D.358 van het Waalse Landbouwwetboek

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/03/2019 pub. 02/03/2022 numac 2022031051 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende hernieuwing van het mandaat van Mevrouw Dorien Robben in de hoedanigheid van adjunct-directeur-generaal

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019202193 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers en van het besluit van de Waalse Regering van 28 januari 2016 houdende uitvoering van Hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende de beroepsopleiding in de landbouw type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019202352 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 19 december 2007 betreffende het goedkeuringstoezicht van het Waalse Gewest op de aanvullende reglementen op de openbare wegen en op het verkeer van de gemeenschappelijke vervoermiddelen en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden bij de Waalse Overheidsdienst

erratum

type erratum prom. 14/03/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012460 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van verschillende bepalingen met betrekking tot de ambten van directeur en directrice, andere bevorderingsambten en selectieambten. - Errata
^