Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 november 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014923 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot aanstelling van een lid van de Raad voor uitbetaling van de voordelen, opgericht bij de Federale Pensioendienst type ministerieel besluit prom. 19/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014935 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2017 type ministerieel besluit prom. 19/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014957 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 19/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014956 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 119 houdende registratie van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 19/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014971 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 januari 2010 tot aanduiding van bijkomende leden van het directiecomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en van het ministerieel besluit van 8 maart 2012 houdende ontslag en aanduiding van een bijkomend lid van het directiecomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

decreet

type decreet prom. 19/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018205889 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verdeling van de reserves van de krachtens de AKBW erkende vrije fondsen op het moment van de overname van het beheer en van de betaling van de kinderbijslag door een deelentiteit type decreet prom. 19/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018205890 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het Interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen type decreet prom. 19/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018205891 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 12 juli 2018 tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap over de verwerking van de regularisaties inzake gezinsbijslagen type decreet prom. 19/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018205908 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van de lasten van het verleden, de gegevensuitwisseling inzake de gezinsbijslagen en de praktische regels betreffende de bevoegdheidsoverdracht tussen de kinderbijslagfondsen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/11/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018014682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van de burgers van de lidstaten van de Europese Unie, die in België verblijven, als kiezers en, in voorkomend geval, als kandidaten voor de verkiezing van het Europees Parlement op zondag 26 mei 2019 type omzendbrief prom. 19/11/2018 pub. 04/01/2019 numac 2018015413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van de burgers van de lidstaten van de Europese Unie, die in België verblijven, als kiezers en, in voorkomend geval, als kandidaten voor de verkiezing van het Europees Parlement op zondag 26 mei 2019. - Duitse vertaling

document

type document prom. 19/11/2018 pub. 11/10/2021 numac 2021033470 bron waalse overheidsdienst Verdrag tussen de Franse Republiek, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest inzake de aanleg van de Grensleie tussen Deûlémont in Frankrijk en Menen in België
^