Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 november 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/11/2018 pub. 14/11/2018 numac 2018014755 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen in politiezones type koninklijk besluit prom. 11/11/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018014858 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2004 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 11/11/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018014859 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren type koninklijk besluit prom. 11/11/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018014920 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van de overplaatsing van de ambtenaren van het veiligheidskorps naar het kader van beveiligingsassistenten van politie en het kader van beveiligingsco√∂rdinatoren van politie van de federale politie type koninklijk besluit prom. 11/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014985 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van een Health Advisory Board voor B-F.A.S.T. type koninklijk besluit prom. 11/11/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018032256 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie van experten, hun aanstelling en de vorm en concrete inhoud van het verslag dat voorgesteld moet worden tot uitvoering van artikel 52, § 3, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie type koninklijk besluit prom. 11/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018205749 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen type koninklijk besluit prom. 11/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018205918 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van "ATTENTIA kinderbijslag" VZW

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018205750 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juli 2017 houdende benoeming van de leden die de Minister van Zelfstandigen vertegenwoordigen in de Commissie voor vrijstelling van bijdragen
^