Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 juli 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018031463 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de pleziervaart

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018011933 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de lonen, de premies, de vergoedingen en de indexering type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018011936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de mouterijen type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018011945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de gistfabrieken en de distilleerderijen type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018011947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de koelnijverheid type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018011969 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018012157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding op de werkloosheidsuitkeringen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018012233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018030941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de beschuitfabrieken type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018030943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018030945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2017-2018 voor de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018031123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018031517 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Win for Life Birthday Edition", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018031543 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van de jaarlijkse tegemoetkoming aan de vzw "Instituut Functieclassificatie" zoals voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018040462 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage ten bate van de VZW Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018202283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de duurzame beroepsintegratie, de herintegratie en de opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018202349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de voortzetting van het fonds voor vorming type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040297 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende de procedure tot vergunning en machtiging van bepaalde activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België en van het koninklijk besluit van 9 september 2003 houdende de regels betreffende de milieu-effectenbeoordeling in toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 124 en van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 125 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de vaststelling van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende het sectoraal akkoord 2017-2018 - koopkracht type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de opleiding type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018202369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2002 tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij" type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, tot wijziging van de gecoördineerde statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds der textielnijverheid" type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018202385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet in de subsector van de afhandeling op de luchthavens type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende het sectoraal akkoord 2017-2018, luik tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - algemeen stelsel (1) type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202388 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2002, geregistreerd op 24 januari 2003 onder nummer 65153/CO/305.02, overgenomen bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2007 gesloten in uitvoering van artikel 27 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, geregistreerd op 29 november 2007 onder nummer 85891/CO/332 en gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2013, geregistreerd op 7 maart 2013 onder nummer 113863/CO/332 type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende het recht op opleiding type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot instelling van een aanvullende werkloosheidstoelage aan de werknemers van de diamantnijverheid en -handel (1) type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende het fonds voor vorming type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitkeringsmodaliteiten van de eindejaarspremie ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken" type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van een enige premie (1) type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018202436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018202438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de sigaren en cigarillo's type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018202447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de organisatie van de toepassingsprocedures voor de opleidings- en tewerkstellingsregelingen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202448 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de vorming van personen behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018202446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de maandwedde in de niet-geconventioneerde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het onderhoud van de werkkledij type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017 houdende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar voor de mindervalide werknemers met een loopbaan van 35 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202584 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018202586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018202589 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 03/05/2019 numac 2018202458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de grondafhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202577 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitkeringsmodaliteiten van de syndicale premie als aanvullend sociaal voordeel ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de technische land- en tuinbouwwerken" type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202585 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten aan de werknemers tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018202594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018202596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fonds voor de scheikundige nijverheid" type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de opheffing van collectieve arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202595 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de opleidingsinspanningen in de Waalse beschutte werkplaatsen, met uitsluiting van de beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018202599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de oprichting van regionale overlegorganen type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018202706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende het protocolakkoord 2017-2018 - Sociale programmatie type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018202708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de bijdrage in het kader van de pensioenplannen type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018202808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de eindeloopbaandagen type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van de bijlage in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012 betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018203613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018204000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de solidariteitsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 31/08/2021 numac 2021042765 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031763 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in reumatologie type ministerieel besluit prom. 05/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031761 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de dermato-venereologie type ministerieel besluit prom. 05/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031760 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde type ministerieel besluit prom. 05/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031762 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in klinische biologie type ministerieel besluit prom. 05/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031765 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in stomatologie type ministerieel besluit prom. 05/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031767 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 05/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031766 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de neurochirurgie type ministerieel besluit prom. 05/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031764 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in keel-, neus- en oorheelkunde type ministerieel besluit prom. 05/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031769 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten pathologische anatomie type ministerieel besluit prom. 05/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031768 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten gastro-enterologie type ministerieel besluit prom. 05/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040344 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

decreet

type decreet prom. 05/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018203585 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Panama, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Panama-stad op 26 maart 2009 type decreet prom. 05/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018203587 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol van toetreding tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador, ondertekend te Brussel op 11 november 2016 type decreet prom. 05/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018203588 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, ondertekend te Brussel op 26 juni 2012

beschikking

type beschikking prom. 05/07/2018 pub. 11/07/2018 numac 2018031498 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie waarbij de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag gemachtigd wordt om deel te nemen aan het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden type beschikking prom. 05/07/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031497 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/07/2018 pub. 25/09/2018 numac 2018013859 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de **** **** Regering van 5 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van een gecombineerde procedure en van een unieke vergunning

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018013962 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de bijlagen voor elke type huurovereenkomsten, de lijst van de energiebesparende werken en de lijst van de rechtspersonen die gemachtigd zijn om de glijdende huurovereenkomst toe te passen in uitvoering van het decreet van 15 maart 2018 betreffende de woninghuurovereenkomst type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014221 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 05/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031627 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van de evaluatiecommissie voor de mandaathouders van de diensten van het Verenigd College en van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, alsook van de vergoeding van hun leden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031689 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 augustus 2016 betreffende de aanvraag om toelating tot de subsidies van schoolinrichtingen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 05/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031628 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van de selectiecommissies voor de mandaathouders van de Diensten van het Verenigd College en van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, alsook van de vergoeding van hun leden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/07/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018040272 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globaal bedrag van 42.375.000 euro ten gunste van de gemeenten voor de herwaardering van de wijken in het kader van de duurzame wijkcontracten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018040271 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de onteigeningsplannen bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Vorst voor de goederen gelegen Jean Preckherstraat 28-32, Jean Preckherstraat 35-37, Sint-Denijsstraat 445 te 1190 Vorst

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 05/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018040697 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1007 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden alsook de procedure voor de toekenning, de opschorting en de intrekking van de erkenning van de opleidingsondernemingen voor de richting bedrijfsleider binnen de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018203584 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Frameries type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018203589 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de gedeeltelijke personeelsformatie van het "caisse publique wallonne d'allocations familiales" type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018203670 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de samenstelling van verschillende organen van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018203760 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging in de statuten van het "Agence du Numérique" , (afgekort AdN) type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018203960 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de fusie van de vervoersmaatschappijen van de TEC-groep en van de gewijzigde en gecoördineerde statuten van de Waalse vervoersoperator "Opérateur des Transports de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018204115 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 maart 2016 tot aanwijzing van bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de Raad van bestuur van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures"

document

type document prom. 05/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018203798 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 21 oktober 1992 tot inrichting van de Basisoverlegcomités van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 05/07/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203799 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de personeelsformatie van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven type document prom. 05/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018204415 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie die beslist over de toelating tot de aanloopleertijd type document prom. 05/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018204416 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 17 maart 2016 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep van het Centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren type document prom. 05/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040284 bron brussels hoofdstedelijk gewest Milieuovereenkomst inzake tractiebatterijen voor hybride en elektrische voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Raadpleging type document prom. 05/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040283 bron brussels hoofdstedelijk gewest Milieuovereenkomst betreffende afgedankte batterijen en accu's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Raadpleging
^