Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 oktober 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/10/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017031598 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 1.920.976,41 euro aan de VZW Via Secura voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 20/10/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031804 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 20/10/2017 pub. 23/11/2017 numac 2017014073 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest en het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest en houdende de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2017 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de verhoging van de steunintensiteit

decreet

type decreet prom. 20/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013837 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting, ondertekend te Santo Domingo op 25 oktober 2016 type decreet prom. 20/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013846 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds, ondertekend te Brussel op 5 oktober 2016 type decreet prom. 20/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017013951 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, ondertekend te Brussel op 30 oktober 2016

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/10/2017 pub. 09/11/2017 numac 2017013912 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 betreffende de uitvoering van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten, wat betreft de remediëringstermijn in geval van de onvolledige indiening van een verantwoordingsdossier bij beurzen en projectsubsidies type besluit van de vlaamse regering prom. 20/10/2017 pub. 16/11/2017 numac 2017013963 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N42 tussen kilometerpunt 0,000 en kilometerpunt 0,584 , N42 tussen kilometerpunt 0,000 en 0,193 (Astridstraat) en N42 tussen kilometerpunt 0,000 en 0,335 (Vosken) op het grondgebied van de stad Zottegem type besluit van de vlaamse regering prom. 20/10/2017 pub. 16/11/2017 numac 2017013974 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N447 tussen kilometerpunt 2,570 en 2,650 op het grondgebied van de gemeente Destelbergen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/10/2017 pub. 16/11/2017 numac 2017013977 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N462 tussen kilometerpunt 21,200 en 21,400 op het grondgebied van de stad Zottegem type besluit van de vlaamse regering prom. 20/10/2017 pub. 22/11/2017 numac 2017013988 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N42a tussen kilometerpunt 0,000 en 3,938 op het grondgebied van de stad Zottegem type besluit van de vlaamse regering prom. 20/10/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet, tot wijziging van bijlage XVI bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot opheffing van diverse ministeriële besluiten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017031455 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestwegen N454 tussen kmp. 22,350 en kmp. 24,100 - N462 tussen kmp. 12,713 en kmp. 15,440 (Buke-Heldenlaan) en N042700 tussen kmp. 0,000 en kmp. 0,208 (Veldweg) in ruil met de overname van de lokale weg Tweekerkenstraat op het grondgebied van de stad Zottegem
^