Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 oktober 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/10/2017 pub. 08/11/2017 numac 2017013927 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 16/10/2017 pub. 09/11/2017 numac 2017013953 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende bepaling van de prioriteitscriteria voor de toekenning van infrastructuursubsidies aan woonzorgcentra en centra voor kortverblijf type ministerieel besluit prom. 16/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017031364 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijf coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 16/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017031365 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijf coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 16/10/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017031376 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 16/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017205758 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de hernieuwing van de leden van het Comité van deskundigen voor de erkenning van de individuele zuiveringssystemen type ministerieel besluit prom. 16/10/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017206193 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11, 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 16/10/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017206194 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11, 12, 13 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 16/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206195 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 15 en programma 23 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017
^