Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 april 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/04/2017 pub. 04/05/2018 numac 2017206534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de bestaanszekerheidsvergoeding
^