Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 april 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/04/2017 pub. 05/05/2017 numac 2017011803 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en verbod van het op de markt brengen van de speelgoedrevolver en klappertjes "Detective", referentie 70, van het merk "Kim'play" type ministerieel besluit prom. 11/04/2017 pub. 05/05/2017 numac 2017011804 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en verbod van het op de markt brengen van het speelgoed Supermag Magnetic Genius, met referentie 0020, van het merk "Plast Wood" type ministerieel besluit prom. 11/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011816 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Penitentiaire Gezondheidsraad ingesteld bij artikel 98 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden type ministerieel besluit prom. 11/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030347 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2011 houdende vaststelling van de subsidies voor contactorganisaties die optreden in het kader van zorgregie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017040301 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017040300 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs
^