Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 april 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/04/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017012797 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling. - Erratum

arrest

type arrest prom. 10/04/2017 pub. 12/05/2017 numac 2017012027 bron federale overheidsdienst financien Besluit tot wijziging van het besluit van 18 december 2014 van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten wat betreft de scheepshypotheekbewaring

erratum

type erratum prom. 10/04/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017030217 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Errata
^