Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 september 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016000618 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanduiding inzake tuchtzaken type ministerieel besluit prom. 30/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016009480 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot bepaling van het standaardformulier van advies bedoeld in artikel 259quater, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek type ministerieel besluit prom. 30/09/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016011401 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Commissie voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 30/09/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 2 augustus 2016 tot wijziging van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 14 mei 2013 betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen voor de uitoefening van een revisoraal mandaat bij instellingen voor collectieve belegging, beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, gereglementeerde vastgoedvennootschappen en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016036496 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere uitwerking van de regelgeving inzake kapitaalschadecompensatie en gebruikerscompensatie type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016036495 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Pendelfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016036527 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van steunontvanger van Vlaams Instituut voor de Mobiliteit door Antwerp Management School voor de uitvoering van de basiswerking en de individuele projecten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016036543 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke herverdeling van de provisie CB0 -1CB-B-2-AB -PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

erratum

type erratum prom. 30/09/2016 pub. 24/10/2016 numac 2016009527 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot bepaling van het standaardformulier van advies bedoeld in artikel 259quater, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek. - Erratum
^