Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 september 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016009488 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de slachtofferverklaring zoals bedoeld in artikel 1, 3° van het koninklijk besluit van 26 september 2016 tot uitvoering van artikel 3, 9°, van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering, houdende de regels met betrekking tot de wijze waarop de slachtoffers kunnen vragen om te worden geïnformeerd, om te worden gehoord of om voorwaarden in hun belang te laten opleggen type ministerieel besluit prom. 27/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016036487 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratieaanvraag van de benaming Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen als Beschermde Oorsprongsbenaming type ministerieel besluit prom. 27/09/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017010187 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de slachtofferverklaring zoals bedoeld in artikel 1, 3° van het koninklijk besluit van 26 september 2016 tot uitvoering van artikel 3, 9°, van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering, houdende de regels met betrekking tot de wijze waarop de slachtoffers kunnen vragen om te worden geïnformeerd, om te worden gehoord of om voorwaarden in hun belang te laten opleggen. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/09/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016029578 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 houdende het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs.

document

type document prom. 27/09/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016022388 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddel - Increlex, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van ledenArtikel 1. Bij ministeriële beslissing van 27 september 2016, die in werking treedt de dag van deze bekendmaking, vervangt de dame Anne-Simone Parent de heer Jean-Pierre Bourguignon als lid van het College van geneesheren voor weesgeneesmiddel - Increlex, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. type document prom. 27/09/2016 pub. 05/10/2016 numac 2016022390 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddel - Diacomit, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van leden type document prom. 27/09/2016 pub. 05/10/2016 numac 2016022389 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddel - Inovelon, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van leden
^