Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 september 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/09/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016014281 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 2000 betreffende de vlaggenbrieven type ministerieel besluit prom. 20/09/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017200643 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 05 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 20/09/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017200644 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016
^