Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 september 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/09/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016014283 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 95 op de spoorlijn nr. 58, baanvak Wondelgem - Eeklo, gelegen te Eeklo ter hoogte van de kilometerpaal 26.052 type ministerieel besluit prom. 09/09/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016014285 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 79 op de spoorlijn nr. 58, baanvak Wondelgem - Eeklo, gelegen te Waarschoot ter hoogte van de kilometerpaal 22.626 type ministerieel besluit prom. 09/09/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016014284 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 83 op de spoorlijn nr. 58, baanvak Wondelgem - Eeklo, gelegen te Waarschoot ter hoogte van de kilometerpaal 23.612 type ministerieel besluit prom. 09/09/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016014286 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 78 op de spoorlijn nr. 58, baanvak Wondelgem - Eeklo, gelegen te Waarschoot ter hoogte van de kilometerpaal 22.556 type ministerieel besluit prom. 09/09/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016014288 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 60 op de spoorlijn nr. 58, baanvak Wondelgem - Eeklo, gelegen te Evergem ter hoogte van de kilometerpaal 19.588 type ministerieel besluit prom. 09/09/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016014289 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 45 op de spoorlijn nr. 58, baanvak Wondelgem - Eeklo, gelegen te Evergem ter hoogte van de kilometerpaal 18.150 type ministerieel besluit prom. 09/09/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016014290 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 42 op de spoorlijn nr. 58, baanvak Wondelgem - Eeklo, gelegen te Evergem ter hoogte van de kilometerpaal 17.820 type ministerieel besluit prom. 09/09/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016014287 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 72 op de spoorlijn nr. 58, baanvak Wondelgem - Eeklo, gelegen te Waarschoot ter hoogte van de kilometerpaal 21.511 type ministerieel besluit prom. 09/09/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016014294 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 28 op de spoorlijn nr. 58, baanvak Wondelgem - Eeklo, gelegen te Evergem ter hoogte van de kilometerpaal 15.824 type ministerieel besluit prom. 09/09/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016014291 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 40 op de spoorlijn nr. 58, baanvak Wondelgem - Eeklo, gelegen te Evergem ter hoogte van de kilometerpaal 17.331 type ministerieel besluit prom. 09/09/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016014293 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 31 op de spoorlijn nr. 58, baanvak Wondelgem - Eeklo, gelegen te Evergem ter hoogte van de kilometerpaal 16.254 type ministerieel besluit prom. 09/09/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016014292 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 58, baanvak Wondelgem - Eeklo, gelegen te Evergem ter hoogte van de kilometerpaal 16.834 type ministerieel besluit prom. 09/09/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016014297 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 17 op de spoorlijn nr. 58, baanvak Gent-Dampoort - Wondelgem, gelegen te Gent ter hoogte van de kilometerpaal 9.485 type ministerieel besluit prom. 09/09/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016014298 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16 op de spoorlijn nr. 58, baanvak Gent-Dampoort - Wondelgem, gelegen te Gent ter hoogte van de kilometerpaal 9.404 type ministerieel besluit prom. 09/09/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016014296 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 17bis op de spoorlijn nr. 58, baanvak Gent-Dampoort - Wondelgem, gelegen te Gent ter hoogte van de kilometerpaal 10.505 type ministerieel besluit prom. 09/09/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 58, baanvak Wondelgem - Eeklo, gelegen te Gent ter hoogte van de kilometerpaal 12.157 type ministerieel besluit prom. 09/09/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 14 op de spoorlijn nr. 58, baanvak Gent-Dampoort - Wondelgem, gelegen te Gent ter hoogte van de kilometerpaal 8.708 type ministerieel besluit prom. 09/09/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016014299 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 15 op de spoorlijn nr. 58, baanvak Gent-Dampoort - Wondelgem, gelegen te Gent ter hoogte van de kilometerpaal 9.167 type ministerieel besluit prom. 09/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016031631 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit 30 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 09/09/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016036523 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriële besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving type ministerieel besluit prom. 09/09/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017200579 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 04 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2016 pub. 19/09/2016 numac 2016036416 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 6 en 7 en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2016 pub. 20/09/2016 numac 2016036419 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting, wat betreft de vrijwillige bedrijfsverplaatsing en de vrijwillige bedrijfsreconversie type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2016 pub. 21/09/2016 numac 2016036420 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016036424 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleidingen en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2009 betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de personeelsleden van het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016036428 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het wijzigen van de lijst van onderwijsvakken voor de opleiding bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2016 pub. 03/10/2016 numac 2016036432 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 betreffende erkenningen van producenten- en brancheorganisaties type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2016 pub. 13/10/2016 numac 2016036443 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, aangebracht door de Algemene Vergadering van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening op 10 juni 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016036429 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot bepaling van de inhoud van het gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs en van het attest bij het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de inclusie van leerlingen met een verstandelijke beperking in het gewoon lager en secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016036431 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 2011 tot toekenning van de erkenningsopdrachten, voor de bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de houders van een master in de geneeskunde of van de academische graad van arts die reeds houder zijn van een bijzondere beroepstitel, aan de erkenningscommissies voor een bijzondere beroepstitel overeenkomstig artikel 4bis eerste lid van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, voor wat betreft de bijzondere beroepstitel in de forensische psychiatrie type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2016 pub. 03/10/2016 numac 2016036430 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wat betreft de loopbaanonderbreking en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2016 pub. 13/10/2016 numac 2016036446 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende transitieprojecten in de lerarenopleidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2016 pub. 13/10/2016 numac 2016036454 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 inzake sommige werkingsregelingen betreffende de raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen bevoegd voor het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2016 pub. 13/10/2016 numac 2016036455 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de N.V. Aquafin in toepassing van de artikelen 32septies en 32octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2016 pub. 13/10/2016 numac 2016036453 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de bezoldigingsregeling van sommige personeelsleden van het onderwijs en wat betreft de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2016 pub. 13/10/2016 numac 2016036456 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de samenvoeging van Polder Noordwatering Veurne en Polder De Moeren tot een nieuwe polder met als naam Westkustpolder type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016036461 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de begrotingsaanpassing van het begrotingsjaar 2016 aangaande het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2016 pub. 18/10/2016 numac 2016036460 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgregeling in het secundair onderwijs in het schooljaar 2016-2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2016 pub. 24/10/2016 numac 2016036476 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2016 pub. 13/03/2017 numac 2017011085 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan `Clean power for transport'

erratum

type erratum prom. 09/09/2016 pub. 09/10/2017 numac 2017031288 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende transitieprojecten in de lerarenopleidingen. - Erratum
^