Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 september 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016014264 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 96 op de spoorlijn nr. 66, baanvak Roeselare - Izegem, gelegen te Izegem ter hoogte van de kilometerpaal 43.624 type ministerieel besluit prom. 07/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 98 op de spoorlijn nr. 66, baanvak Roeselare - Izegem, gelegen te Izegem ter hoogte van de kilometerpaal 44.072 type ministerieel besluit prom. 07/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016014265 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 94 op de spoorlijn nr. 66, baanvak Roeselare-Izegem, gelegen te Izegem ter hoogte van de kilometerpaal 42.960 type ministerieel besluit prom. 07/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016014266 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 82 op de spoorlijn nr. 66, baanvak Roeselare - Izegem, gelegen te Roeselare ter hoogte van de kilometerpaal 39.464 type ministerieel besluit prom. 07/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016014267 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 81 op de spoorlijn nr. 66, baanvak Roeselare - Izegem, gelegen te Roeselare ter hoogte van de kilometerpaal 38.866 type ministerieel besluit prom. 07/09/2016 pub. 21/09/2016 numac 2016014270 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 70 op de spoorlijn nr. 66, baanvak Torhout - Roeselare, gelegen te Roeselare ter hoogte van de kilometerpaal 34.375 type ministerieel besluit prom. 07/09/2016 pub. 21/09/2016 numac 2016014268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 80 op de spoorlijn nr. 66, baanvak Roeselare - Izegem, gelegen te Roeselare ter hoogte van de kilometerpaal 38.526 type ministerieel besluit prom. 07/09/2016 pub. 21/09/2016 numac 2016014269 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/615/66 van 9 september 2002 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 66, baanvak Torhout - Roeselare type ministerieel besluit prom. 07/09/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016014273 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 63 op de spoorlijn nr. 66, baanvak Torhout - Roeselare, gelegen te Hooglede ter hoogte van de kilometerpaal 30.730 type ministerieel besluit prom. 07/09/2016 pub. 21/09/2016 numac 2016014272 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 65 op de spoorlijn nr. 66, baanvak - Torhout Roeselare, gelegen te Hooglede ter hoogte van de kilometerpaal 31.965 type ministerieel besluit prom. 07/09/2016 pub. 21/09/2016 numac 2016014271 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 68 op de spoorlijn nr. 66, baanvak Torhout - Roeselare, gelegen te Hooglede ter hoogte van de kilometerpaal 33.295 type ministerieel besluit prom. 07/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016014274 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 61 op de spoorlijn nr. 66, baanvak Torhout - Roeselare, gelegen te Hooglede ter hoogte van de kilometerpaal 29.870 type ministerieel besluit prom. 07/09/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016014275 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 128, baanvak Ciney - Yvoir, gelegen te Yvoir, ter hoogte van de kilometerpaal 9.860 type ministerieel besluit prom. 07/09/2016 pub. 07/12/2016 numac 2016029579 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een representatieve gebruikersorganisatie type ministerieel besluit prom. 07/09/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016204661 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 2 tot toekenning van de erkenning als opleidingscentrum voor de organisatie van de opleidingen en examens betreffende de erkenning als EPB-verantwoordelijke type ministerieel besluit prom. 07/09/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030057 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van een gebruikersorganisatie, genomen ter uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/09/2016 pub. 28/10/2016 numac 2016029509 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/09/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016029511 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES
^