Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 juli 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/07/2016 pub. 05/08/2016 numac 2016000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing en hernieuwing in het mandaat van bijzitter- personeelslid van de politiediensten bij de kamers van de tuchtraad van de geïntegreerde politie type ministerieel besluit prom. 27/07/2016 pub. 05/09/2016 numac 2016036322 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen als vermeld in artikel 36, eerste lid, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/07/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016029456 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij hoger niet-universitair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/07/2016 pub. 12/10/2016 numac 2016029464 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2014 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de administratieve personeelsleden van de vrije gesubsidieerde Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Architectuurinstituten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/07/2016 pub. 12/10/2016 numac 2016029463 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 2010 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de administratieve personeelsleden van de officiële gesubsidieerde Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Architectuurinstituten

erratum

type erratum prom. 27/07/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016000507 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing en hernieuwing in het mandaat van bijzitter- personeelslid van de politiediensten bij de Kamers van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie. - Erratum
^