Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 mei 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016022213 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 24/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016027140 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016 betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen en het verlengen van een fytolicentie type ministerieel besluit prom. 24/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016035924 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen
^