Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 mei 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 30/05/2016 numac 2016000281 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van de overplaatsing van de beschermingsassistenten van de Veiligheid van de Staat naar de federale politie type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 27/05/2016 numac 2016009244 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een overplaatsingsvergoeding aan de beschermingsassistenten van de Veiligheid van de Staat die worden overgeplaatst naar de federale politie type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016009248 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016009247 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2011 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht en betreffende de datum van inwerkingtreding van de artikelen 96, 97 en 98 van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016012084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016012083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016012085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de beroepenclassificatie en de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016021050 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de integratie van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij in het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016202108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en van het pensioenreglement type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016202037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de instelling van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 15/07/2016 numac 2016202118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016202131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016202136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 15/07/2016 numac 2016202186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 15/07/2016 numac 2016202192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016202202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar na 40 jaar loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016202209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de basisbijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016202211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de erkenning van de representatieve functie type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016202213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar voor werknemers die gewerkt hebben in een regeling van nachtarbeid (1) type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016202210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016202338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 of 56 jaar met een lange loopbaan (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 115 van de Nationale Arbeidsraad) (1) type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 20/06/2016 numac 2016202420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de instelling van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016202424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de verlenging van de crisismaatregelen in uitvoering van de wet van 1 februari 2011, gewijzigd door de wet van 12 april 2011 type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016202423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016202425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016202453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de tussenkomst van het fonds voor bestaanszekerheid bij de vastgeklikte rechten in het kader van het sectoraal stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017030086 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de overplaatsing van de beschermingsassistenten van de Veiligheid van de Staat naar de federale politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016202454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in het kader van de zware beroepen en met een loopbaan van 33 jaar (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/05/2016 pub. 07/06/2016 numac 2016011241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot weigering van de erkenning van een gedeelte van de gemeente Schaarbeek als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type ministerieel besluit prom. 23/05/2016 pub. 01/06/2016 numac 2016014147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van de ministeriële besluiten van 13 december 2013 en 24 april 2014 houdende de opdracht en de samenstelling van de Filatelistische Commissie type ministerieel besluit prom. 23/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016018206 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot oprichting van de selectiecommissie bedoeld in artikel 2, § 2, eerste lid van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 23/05/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016024112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten type ministerieel besluit prom. 23/05/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016024111 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de ministeriële besluiten van 31 januari 2008 en 28 februari 2008 tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van arts, huisarts, geneesheer-specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, apotheker en verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie
^