Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 november 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015205498 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2015 type ministerieel besluit prom. 20/11/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016200315 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 20/11/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016200316 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, en 04 van de organisatieafdelingen 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

decreet

type decreet prom. 20/11/2015 pub. 10/12/2015 numac 2015036502 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie type decreet prom. 20/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015036507 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 en het decreet van 20 december 2013 betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap

beschikking

type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031804 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Republiek Moldavië, ondertekend te Chisinau op 21 mei 1996 type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031805 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende het internationaal vervoer over de weg van personen en goederen, en het protocol opgemaakt krachtens artikel 22 van het akkoord, ondertekend in Rabat op 14 juli 1997 type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031807 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Macedonische Regering, ondertekend te Skopje op 10 september 1998 type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031806 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Oekraïne over het wegvervoer, ondertekend te Kiev op 28 juli 1997 type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031808 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Georgië, ondertekend te Brussel op 19 maart 2002 type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031810 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kazachstan, ondertekend te Brussel op 5 december 2006 type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031809 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Albanië, ondertekend te Tirana op 25 april 2006 type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031811 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Russische Federatie over het wegvervoer, ondertekend te Moskou op 2 maart 2007 type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031815 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Internationaal Verdrag van Nairobi betreffende de verwijdering van wrakken, 2007, opgemaakt in Nairobi op 18 mei 2007 type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031814 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Servië, ondertekend te Brussel op 5 maart 2010 type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031813 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Montenegro, ondertekend te Podgorica op 16 februari 2010 type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031812 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kosovo, ondertekend te Brussel op 18 juni 2010 type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031816 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het europees Verdrag inzake hoofdwaterwegen die van internationaal belang zijn , opgemaakt in Genève op 19 januari 1996

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/11/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015031773 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/11/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015031775 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/11/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015031776 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/11/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015031774 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016029029 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2013 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016029027 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016029028 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016029031 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016029030 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016029034 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2014 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016029035 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd hoger onderwijs
^